Umeå kommun

Föreläsning om kvinnor och Wikipedia på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2016 08:54 CEST

Enligt en undersökning av Wikipedias Projekt kvinnor! finns omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor på Wikipedia och enligt en undersökning 2015 av Wikimedia Sverige definierade sig endast 12-13 % av Wikipedias skribenter som kvinnor. 


- För att inspirera fler till att skriva artiklar på Wikipedia har vi därför bjudit in Lennart Guldbrandsson för en presentation av Wikipedia med enkla tips om hur du själv kommer igång, säger Linda Noreen, programansvarig Kvinnohistoriskt museum.


Besökare kommer under en timme att få lära sig mer om:
- underskottet av kvinnor: vilka följder det får och vad orsakerna är
- skrivstugor i Göteborg: hur det började och hur det har gått
- vad du kan göra om du vill börja skriva: enkla tips och verktyg
- hur en gör lyckade skrivstugor


Tid: 18.00 - 19.00 Torsdag 2 juni
Plats: Kvinnohistoriskt museum
I samarbete med Wikimedia Sverige, Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet.


Press är välkomna att delta under kvällens föreläsning.

Lennart Guldbrandsson har sedan 2007 föreläst eller hållit workshoppar om Wikipedia och näraliggande ämnen på snart ett hundratal platser, inklusive Kungliga biblioteket, Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa (flera gånger), Stockholms Stadsmuseum, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, och National Institutes of Health i USA.

Kontakt:
För frågor om museets programverksamhet:
Linda Noreen
Programansvarig Kvinnohistoriskt museum
070-330 12 64
linda.noreen@umea.se

För frågor kring intervjuer och pressbilder:
Maria Hedberg
Kommunikatör Kvinnohistoriskt museum
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden.