Raybased AB

Förenar Internet of things med fastighetsautomation

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2016 12:06 CET

vitsippan är rayBaseDs Första stora pilotprojekt. I den 750 kvadratmeter stora förskolan har cirka 130 olika ”puckar” installerats. Runt 25 är sensorer, ”S-puckar”, som mäter exempelvis värme, ventilation, närvaro och ljusfärg, medan ett hundratal är styrdon, ”R-puckar”, som ställer in de önskade värdena. R-puckarna sitter bakom eluttag, switchar, lampor och andra ställen där de inte syns utifrån. Tanken är att de olika funktionerna ska kommunicera med varandra och därigenom minska energianvändningen och även underlätta vardagen för personalen på förskolan. – Ett av de stora problemen med traditionella system är att olika funktioner ofta motarbetar varandra. Uppvärmningen kan gå för fullt, men samtidigt fl äktar ventilationen bort värmen. Vi pratade nyligen med en fastighetsägare som hade minskat energianvändningen i en handelsfastighet med 50 procent bara genom att få kylan och värmen att inte motarbeta varandra. Och det var ändå i en modern fastighet, säger Jan Ryderstam. Han var med och grundade Raybased 2011 tillsammans med Jonny Sandberg, som nu är styrelseordförande och tidigare har grundat bland annat konsultföretaget Xdin (nuvarande Alten).

rayBaseD tråDlösa systeM gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet. I princip styrs systemet av en app i mobilen, och om något fallerar – exempelvis om en lampa går sönder – meddelas detta i appen. Raybased har tecknat ett intentionsavtal om marknadslansering med Bravida och siktet är främst inställt på befintliga kommersiella fastigheter, där man ser en enorm potential. – På grund av krångliga installationer och kabeldragningar är det i många fall svårt att få ihop kalkylerna kring att arbeta med traditionella system för energieffektivisering. Vårt system är enkelt att installera och använda och möjligheterna att bygga ut det med nya funktioner är enorma, säger Lars Granbom, som är vd för bolaget sedan november förra året. Tanken är att Raybased ska erbjuda en plattform som erbjuder olika Internet of things-tjänster som tas fram av externa apptillverkare och mjukvaruleverantörer i samarbete med Raybased. rayBaseD noteraDes i januari efter att man tagit in cirka tio miljoner kronor i en nyemission som övertecknades kraftigt – teckningsintresset uppgick till 160 miljoner kronor. Den första handelsdagen handlades aktien för som mest 25,70 kronor, att jämföra med emissionskursen på 5,60 kronor. Därefter har den handlats för drygt 20 kronor, vilket ger ett börsvärde på nästan 120 miljoner kronor. – Man kan tycka att vi valde att notera bolaget väl tidigt. Men vi vill visa att vi springer fort, att vi har en attityd som visar att vi vill förändring. Noteringen leder också till att marknaden får upp ögonen för oss, säger Jan Ryderstam, som ser bolaget som något av en outsider på marknaden. – Vi kommer inte från den traditionella fastighetsautomationsbranschen, jag kommer från automotive och Lars från kommunikationssidan. Tittar man på hemautomation, som har blivit väldigt stort i USA, så var det initialt traditionella automationsföretag som sysslade med det, men de som dominerar marknaden nu har bakgrund i företag som Cisco och Google. Marknaden för kommersiella fastigheter ligger fortfarande efter, den har ansetts som en konservativ och jobbig bransch. › Vilka är nycklarna för att ni ska lyckas? – Att människor fortsätter att utvecklas i den digitala världen. Människor lever i dag väldigt digitala och uppkopplade liv och då ser man det som naturligt att även miljön man befinner sig i ska vara uppkopplad. Att integrera den data som sensorerna samlar in med människors övriga uppkopplade liv innebär oändliga möjligheter. – Spelvärlden ligger i många avseenden i framkant av utvecklingen, bland annat med geststyrning. Man kommer snart att kunna tända och släcka ljuset i ett rum, bara genom att göra en speciell gest. Övervakning och säkerhet är andra aspekter – en sensor kan registrera om en gammal och sjuk människa andas ordentligt, om bröstet häver och sänker sig rätt antal gånger. Lars Granbom: – En nyckel är att bygga förtroende, att visa att systemet fungerar, att det är enkelt och kostnadseffektivt att installera och drifta, och att det i slutändan innebär stora besparingar för fastighets- ägarna.

Bolaget, som verkar inom området Internet of Things, IoT, startades 2011. Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Systemet har ett öppet gränssnitt och är därmed kompatibelt med marknadens standarder och protokoll. Systemet går att styra på distans via appar och genom att använda öppet gränssnitt öppnar bolaget upp för tredjepartsleverantörer att utveckla systemets möjligheter. Systemet är krypterat för att skydda mot obehörig användning. Läs mer på www.raybased.com