RUNG

Föreningen RUNG anmäler Lennart Holmlund för hets mot folkgrupp

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2015 19:37 CEST

Föreningen RUNG har polisanmält Lennart Holmlund (S) fd kommunalråd i Umeå, efter ett enhälligt styrelsebeslut, för hets mot folkgrupp och förtal, med anledning av de uttalanden som Lennart Holmlund har gjort i olika tidningar, sin facebook-sida, och sin blogg. Det är uttalanden som "romer bajsar annorlunda, så har aldrig svenskar bajsat” som har fått föreningen RUNGs styrelse att reagera. Lennart Holmlund sprider tydligt antiziganistiska fördomar.

Föreningen RUNG har också kontaktat justitiekanslern via mail.

Uttalandena är tydligt antiziganistiska, och förtalar romer som folkgrupp.

Som en del av den romanitalande minoriteten ser föreningen RUNG mycket allvarligt på de fördomar som Lennart Holmlund sprider.

Enligt hetsbrottslagstiftningens 16 kap. 8 § brottsbalken är hets mot folkgrupp ett brott som innebär att i uttalande eller i annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion˝ och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären. Hets mot personer på grund av sexuell läggning kriminaliserades genom tillägg till bestämmelsen om hets mot folkgrupp (SFS 2002:800).

Frågan väcks givetvis också hur Socialdemokraterna kan låta en antiziganist företräda partiet. Finns det andra typer av rasister som tillåts orera vilt om sina fördomar, eller är det exklusivt romer som får talas illa om? Vad säger kommunalråden Hans Lindberg och Margareta Rönngren?

Det är inte första gången Lennart Holmlund gett sig på romer som folkgrupp.

Styrelsen RUNG (resande, ung, ny och gammal)

Kontakt: styrelseledamot Britt-Inger Hedström Lundqvist 0731808932

resandefolk@gmail.com

RUNG verkar för:
R: Resandefolket
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande