Leader Skånes Ess

Förening kämpar för att göra ålafisket till världsarv

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:27 CEST

Leader Skånes Ess är en av aktörerna som stödjer Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv i arbetet för att kunna bilda ett immateriellt kulturarv av ålfiskekulturen mellan Åhus och Stenshuvud. Som ett led i detta arbete släpper föreningen nu foldern ”Ett framtida världsarv – ålakustens ålafiske” med tillhörande hemsida (www.alarv.se).

Ålafisket på den skånska östkusten – Ålakusten - är en väldokumenterad tradition som fortfarande lever och har genererat kulturyttringar i form av särskilt språk, sedvänjor, arbetsmetoder och kunskaper som går i arv över generationerna. Därtill kan nämnas den särpräglade matkulturen som finns kring ålen samt byggnadskulturen de 60 ålabodarna och torkställningar för hommor längs den fyra mil långa kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud står för.

-  Det finns inget världsarv eller immateriellt kulturarv i Skåne, vi är först på plan, säger Calle Ericsson, sekreterare i Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv.

Genom att verka för att ålafisket blir ett immateriellt kulturarv ser föreningen utökade möjligheter att bevara en levande ålfiskekultur samt vidare sprida kunskaper om ålfisketraditionen. Föreningen menar att en ökad förståelse för kulturen dessutom är viktig för ålens framtida existens.

Fiskemetoden är specifik för kuststräckan. Århundradens utveckling av ålafisket vid Ålakusten har stannat vid utombordaren, plastbåten och nylongarnet. Redskapen är unika och tillverkas av ålafiskaren. Kunskapen går i arv.

Ålakusten är indelad i 140 drätter, den smalaste är 135 meter och den bredaste 361 meter. De sträcker sig 180–270 meter ut i havet. Den som äger, eller arrenderar, drätten har ensamrätt till ålafisket.  Bara här, längs Ålakusten, lever åladrätten kvar.

Föreningen stöds utöver Leader Skånes Ess även av Kristianstad Kommun, Regionmuseet Kristianstad, Ålakademien, Vattenriket Kristianstad, Ålfonden, Ålfiskeföreningen och Gärds Härads Hembygdsförening.

Den 26 januari 2011 ratificerade Sverige Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Nationellt pågår en process att samla in svenska immateriella kulturarv för att sedan göra en förteckning. Fyra expertnoder ansvarar för olika fackområden. Riksantikvarieämbetet ansvarar för den nod som innehåller kunskap och sedvänjor rörande naturen samt kulturarv som hör samman med landets materiella kulturarv och kulturmiljöer. Det är i denna nod föreningen menar att ålafiskekulturen hamnar. Immateriellt kulturarv omfattar sedvänjor, kunskaper, uttryck, symboler och platser de förknippas med,identitetsskapade företeelser och en överföring mellan generationer samt skapar identitet, kontinuitet och kreativitet.

Kontaktperson: Maria Blombärg, ordförande i Föreningen för Ålakustens ålafiske som världsarv, 0703541775 eller maria.blombarg@telia.com


Leader Skånes Ess är det lokala leaderkontoret för kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Leader är en metod inom EU för lokal landsbygdsutveckling och kännetecknas av gränsöverskridande samarbete. Leader är också en del av det Svenska Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Leader är en fransk förkortning som står för "samverkande åtgärder för den ekonomiska utvecklingen av landsbygden" (Liaison entre actions de développement de l´economie rurale).

Läs mer på hemsidan: www.leaderskane.se/skanesess