Uumajan Suomalainen Kerho

Föreningarna kräver en bättre Kvarkenförbindelse

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:18 CET

Till

Umeå kommunstyrelse
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Kvarkenrådet
Näringsdepartementet i Sverige
Trafikministeriet i Finland

Trafiksituationen mellan Sverige och Finland, Umeå och Vasa, har varit dålig under en lång tid. Framförallt har persontrafiken blivit lidande på grund av dyra priser, dålig tidtabell, förseningar och andra problem.

I Umeå bor ca 6 000 Sverigefinländare, personer som antingen själva har flyttat från Finland eller har minst en finlandsfödd förälder. I Västerbotten bor ca 10 000 Sverigefinländare enligt statistiken från Sverigefinska Riksförbundet vid millenniumskiftet. Vasa är Umeås närmaste grannstad. Mellan Väster- och Österbotten har omfattande kontakter etablerats under en lång gemensam historia. Trafiksituationen borde vara en sådan att det möjliggör resor mellan Sverige och Finland, Umeå och Vasa, utan större bekymmer.

Vi önskar att det ska finnas en förbindelse över så att man lätt kan ta sig över året runt. I dagsläget är det billigare, snabbare och lättare att ta sig från Stockholm och Uppsala till Vasa än från Umeå Man kan för ca 400 kronor ta sig med flyg från Arlanda till Vasa. Från Umeå till Vasa som dock är mycket närmare kostar det 500 kr och då kan man inte ens vara säkra på att färjan går.

Vi anser att det blev en stor miss när länderna gick med i EU. Meningen med EU var väl att det ska bli lättare för medborgarna att röra sig fritt mellan länderna. Färjetrafiken mellan Vasa och Umeå är ju en del av Blå vägen.

Vad hjälper det då att man bygger tunnlar på andra ställen när det blir tvärstopp i Holmsund. Vi vill nu att ni tänker stort och långsiktigt så att hela Blå vägen fungerar. På sikt är väl en väg eller bro det bästa alternativet. Men nu måste det till en färja som fungerar.

Sverige och Finland och EU måste ta sitt ansvar. Nu som vi ser det är det väl till största delen Finland som bidragit till trafiken. Vi måste ju inse att ingen privat person kommer att driva någon trafik om det inte ligger någon vinst i trafiken så därför vill vi nu att ni så fort som möjligt tar fram ett så bra och hållbart förslag som möjligt.

Vad avser Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Kvarkenrådet, Näringsdepartementet i Sverige och finska Trafikministeriet göra för att förbättra trafiken?Finska Klubben i Umeå
Tapio Tamminen, ordförande

Umeå Finlandssvenskar
Mona-Lisa Ehrström, ordförande

Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet
Thomas Kronholm, ordförande

Finlands Nation i Umeå
Maria Vaara

Finskspråkiga Församlingskrets
Seija Paadar, ordförande

Kontakt: Tapio Tamminen 090-191641, +46707655382