Krokoms kommun

Föreningen Blomsterleden får Miljöpriset år 2006 i Krokoms kommun

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:52 CET

Krokoms kommun delar årligen ut ett miljöpris till enskilda personer, företag, organisationer eller andra sammanslutningar inom kommunen. Priset delas ut för att belöna och uppmuntra ideella eller yrkesmässiga insatser som exempelvis främjar en hållbar utveckling, resurshushållning, en hög livskvalitet eller skyddar och vårdar värdefulla natur- och kulturmiljöer i vår kommun.

Pristagare år 2006 är Föreningen Blomsterleden, som sedan drygt 20 år bjudit många besökare på guidade vandringar och upptäcktsfärder till blomsterfjället Ansätten.
Miljöpriset överlämnas till Föreningen Blomsterleden, i samband med Myndighetsnämndens sammanträde på Trångsvikens bygdegård, kl 11.45 den 4 december.
Med stor entusiasm, uthållighet och kunnande har föreningens guider via organiserade vandringar, informationshäften och – skyltar erbjudit besökarna många hälsosamma och berikande upplevelser i fjällområdets unika flora. Med hjälp av kunskap från och kontakter med hängivna amatörer, botaniker, geologer m fl har under årens lopp samlats in mängder med naturfakta om området. Totalt har 325 arter identifierats och kartlagts. En naturstig/spångad vandringsled har iordningställts för att vägleda besökarna men också för att värna och vårda naturen till kommande generationer.
I en bok om Blomsterfjället Ansätten, som kom ut under 20-årsjubileet 2005, presenterar tre av föreningens flitiga blomsterguider Curt Lofterud, Rut Magnusson och Hans Tingman, en talande och bildrik beskrivning av blomsterfjället, dess flora, geologi och föreningens verksamhet sedan 1985.
Föreningen Blomsterleden fortsätter att värna och verka med stor ideell insats och uthålligt arbete för att öka kännedomen om Blomsterfjällets natur, skönhet och unika beskaffenhet.
Vi gratulerar pristagaren till ett välförtjänt miljöpris för mångårig verksamhet och vet samtidigt att nyfikenheten på ännu outforskade platser är stor.


Kontaktperson:
Myndighetsnämndens ordförande Judith Hult,
tel: 0640 61658,
epost : judith.hult@telia.com