Stiftelsen TEM

Föreningen CSR Forum Sverige bildad

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:06 CEST

Igår hölls en konstituerande stämma för den nystartade föreningen CSR Forum Sverige. Föreningens syfte är att fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande, skapa förståelse och kunskap för CSR i samhället och främja arbetet med CSR-frågor i samhället.

Initiativet till att starta föreningen CSR Forum Sverige kommer från Stiftelsen TEM som även startat företagsnätverket CSR Skåne. När CSR Skåne drog igång märkte TEM att det även fanns ett behov av ett nätverk för individer. CSR Forum Sverige riktar sig till personer som på något sätt arbetar med CSR-frågor, inom företag och andra organisationer.

-          Det är många som gärna vill träffa andra som arbetar med CSR-frågor för att utbyta erfarenheter och utveckla CSR-arbetet, säger Iris Rehnström som arbetar på TEM och är sekreterare i den nystartade föreningen. Vi drar nu igång med ett 50-tal medlemmar.

Nätverket kommer att vara uppbyggt på liknande sätt som CSR Forum Danmark och även samarbeta med den föreningen.

-          Precis som i Danmark kommer vi att ha olika arbetsgrupper som kan ta sig an specifika frågor och även allmänna diskussionsträffar står på agendan, säger Iris Rehnström. Det är upp till medlemmarna att själva välja vilka frågor man vill arbeta med, utifrån föreningens definition av CSR-begreppet.

På mötet igår valdes en styrelse och snart sätter man igång med att starta arbetsgrupper, ta fram nyhetsbrev, hemsida och finna formerna för arbetet.

 

För frågor angående medlemskap eller andra frågor som rör föreningen vänligen kontakta sekretariatet:

Iris Rehnström, iris.rehnstrom@tem.lu.se, 0708-92 73 03

För mer information, se TEM:s hemsida.

TEM är en verksamhetsdrivande stiftelse som bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhetsfrågor. Vi finns i Skåne, men verkar både nationellt och internationellt. Våra uppdragsgivare är allt från större koncerner till små- och medelstora företag, forskningsfinansiärer, kommuner och landsting.