My Human Rights

Föreningen My Human Rights inleder samarbete med Rädda Barnen om Barnkonventionen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:01 CEST

Föreningen My Human Rights inleder samarbete med Rädda Barnen för att utveckla och sprida kunskap om Barnkonventionen.

”Vi är väldigt stolta över att få samarbete med Rädda Barnen kring materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” Med tanke på det som sker i Nigeria känns det extra viktigt att sätta fokus på barns rättigheter, säger Emma Wistrand, en av initiativtagarna till föreningen My Human Rights.

Materialet, som består av en box med 70 kort, återger på ett pedagogiskt, enkelt och jagstärkande sätt artiklarna i Barnkonventionen.  Till korten finns en handledningen med förslag på hur man kan arbeta med materialet samt information och bakgrundsfakta om Barnkonventionen. Materialet är formgivet av illustratören Kari Modén.

”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” kommer att användas i Rädda Barnens viktiga arbete med att sprida kunskap om Barnkonventionen, men målgruppen är egentligen alla som möter barn; föräldrar, lärare, mor- och farföräldrar, idrottsledare, politiker som fattar beslut som berör barn, fritidsledare, socialtjänsten, andra barn. Ja, det vill säga alla som på något sätt behöver få kännedom om att barn, precis som vuxna, har rättigheter”, berättar Emma Wistrand.

Materialet kommer att finnas på svenska och engelska. Från och med september går det att beställa materialet på Rädda Barnens hemsida, www.rb.se.

För mer information:
Emma Wistrand, My Human Rights, 0709-530512, emma@myhumanrights.se
www.myhumanrights.se
Marie Hemberg, Rädda Barnen, 08-698 90 00, marie.hemberg@rb.seOm föreningen My Human rights
My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) , FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt. Läs mer på www.myhumanrights.se