Föreningen Norden

Föreningen Norden bjuder in till uppsatstävling

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 10:30 CET

Föreningen Norden, som har som uppgift att öka samarbetet mellan och kunskapen om de nordiska länderna, lanserar den stora uppsatstävling som vänder sig till  gymnasieungdomar i hela landet som startar 1 februari. Tävlingens hemsida är http://www.ordeninorden.nu/ och uppgiften är att beskriva vad man tycker och tänker om Norden. Det kan handla om associationer till själva begreppet Norden eller också kan den tävlande skriva om egna nordiska upplevelser. 

Förutom formatet, högst 8000 tecken motsvarande 4 A4-sidor, är formen fri för den som vill författa en uppsats. En skönlitterär novell, en journalistisk text eller rentav en debattartikel går lika bra.

Det som krävs för att delta i tävlingen är att den tävlande registrerar sig och skickar in uppsatsen senast 31 mars på det formulär som finns på webbplatsen. De inskickade uppsatserna kommer att bedömas av en jury och de bästa belönas med resor till Island och till Stockholm. Dessutom finns möjligheten att få sin uppsats publicerad i en bok som kommer att ges ut när tävlingen är avslutad.

För mer information kontakta Yvonne Norrgård, Föreningen Norden tfn 08-506 113 24 eller yvonne@norden.se