Ordfront

Föreningen Ordfronts demokratipris 2008

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2008 11:08 CEST

Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är.
Priset på 10.000 kr delas ut på Ordfronts stämma den 17 maj 2008.

Föreningen Ordfronts demokratipris för 2008 tilldelas

Åke Nyström
(ungdomssamordnare i Mora kommun) och föreningen IOGT-NTO.
Åke Nyström, får priset för sitt arbete med Mora kommuns ungdomar. Mora kommun arbetar hårt och målmedvetet med att förbättra ungdomars inflytande.
Ett exempel på detta arbete är den demokratidag som fördjupar det demokratiska samtalet och ökar den ömsesidiga respekten.
Föreningen IOGT-NTO får priset för sitt demokratiska mod. Dels har man under ett antal år förändrat organisationen och återigen blivit en levande folkrörelse. Dels vågade man stå upp för principen alla människors lika rätt och värde i och med uteslutningen av den medlem som gång efter annan kränkte andra medlemmar med sina uttalanden om homosexuella.

Juryn har bestått av: Karen Austin, Anette Dalqvist och Olav Fumarola Unsgaard

För mer information
Karen Austin: 0702-99 58 34
Åke Nyström: 070-579 00 69
IOGT-NTO: Sven- Olov Carlsson 070-554 99 89, förbundsordförande, Anna Carlstedt 0708-78 09 33, vice förbundsordförande

Ordfronts demokratipris har tidigare tilldelats:

1993 Journalisten Margareta Norlin
1994 Fackklubbarna vid Monark i Varberg
1995 Journalisten Jesús Alcalá
1996 Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg
1997 Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg
1998 Jurist Madeleine Leijonhufvud
1999 ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
2000 Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren
2001 Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm
2002 Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman
2003 Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall
2004 Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi
2005 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal.
2006 Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken, initiativtagare till "Läs för mig, pappa"-rörelsen i Sandviken.
2007 Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare på länsstyrelsen i Östergötland.