Svenska Moderådet AB

Föreningen svenskt mode får en ny branschröst

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 12:00 CET

Svenska Moderådets nya ansikte utåt
för Föreningen Svenskt Mode är Christina
Hoffman, vd för Stockholm Modecenter.

Samtidigt stärks branschsamarbetet genom Modecenter som ny ägare i Moderådet. Syftet med föreningen, som utgörs av de branschföreningar som står bakom Moderådet, är att verka för svenskt mode och den svenska textil- och modebranschen i Sverige och internationellt. Till detta hör bland annat att föra ut frågor runt mode och öka kunskapen som kan tänkas beröra modebranschen och allmänheten.

Genom föreningens ideella inriktning skapas en
plattform för branschgemensamma samarbeten
och föreningen kan därmed aktiveras för projekt
bland annat under det svenska designåret 2005.

I styrelsen för Föreningen Svenskt Mode, ingår
representanter för de huvudmän som finns i
styrelsen för Svenska Moderådet AB:

STIL, Sko & Textilhandlarna, TEKOindustrierna,
Svenska Tekoindustriföreningen,
Stockholmsmässan, Agenturföretagens Förbund
samt nytillkomna Stockholm Modecenter.

Föreningens tidigare företrädare Ingrid Giertz-Mårtenson, tillika tidigare vd för Moderådet, har nu helt lämnat Moderådet och övergått i egen privat verksamhet.

Föreningen Svenskt Mode representerar modesektorn inom den övergripande Intresseföreningen för Upplevelseindustrin i vilken 13 branscher finns representerade. Där är Christina Hoffman huvudansvarig för mode, och ledamot av styrelsen.

Om du vill komma i kontakt med Föreningen Svenskt Mode,
skriv eller ring till:

Lotta Ahlvar / Vd, Moderådet
E-post lotta.ahlvar@moderadet.se
Tel 08-411 16 42 / Mobil 0709-70 95 86

Helena Mellström / Marknadschef, Moderådet
E-post helena.mellstrom@moderadet.se
Tel 08-411 17 44 / Mobil 0702-62 26 27

Christina Hoffman
c/o Svenska Moderådet
Drottninggatan 81 A
111 60 Stockholm
E-post info@moderadet.se