Tyresö kommun

Föreningsdrivna fritids startar i Tyresö

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:24 CEST

Tyresö kommun har tecknat avtal med sex föreningar som i
höst kommer att erbjuda fritidsverksamhet för 9-12-åringar. Detta ger ett
bredare utbud av fritidsverksamhet och alternativ som är attraktiva även för de
som närmar sig tonåren.

- Jag känner mig fantastiskt nöjd med att kunna erbjuda ytterligare trygga
fritidsaktiviteter för Tyresös familjer. Jag hoppas att projektet blir
framgångsrikt och att vi kan permanenta och bredda detta samarbete med
föreningslivet så att även kulturföreningar kan starta inskriven
fritidsverksamhet, säger Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och fortsätter:

- Det är också roligt att föreningarna får möjlighet att bredda sin
verksamhet och att detta lett till nya spännande samerbeten mellan
föreningar.

Projektet är resultatet av ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden. Det ska löpa under två år med start
höstterminen 2014. I slutet av projektperioden sker en utvärdering som också ska
ge förslag på eventuell permanentning och långsiktig finansiering av
verksamheten. Sex föreningar, några i samarbete, anmälde intresse för att delta
i projektet och erbjuda strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter som
familjerna kan välja utifrån sina egna intressen. Under våren har familjerna
kunnat anmäla intresse och det har varit så stort att fritidsverksamheten kan
starta till hösten.

- Dessa profilfritids attraherar även de äldre barnen som närmar sig tonåren,
vilket är mycket glädjande, säger Ann-Christine Svensson (M), ordförande i barn-
och utbildningsnämnden.

Hanvikens sportklubb, som är Tyresös enda flersektionsförening, har fått
flest intresseanmälningar, fler än antalet platser.

- Det är jätteroligt att kunna erbjuda barn möjligheter att via sin
fritidsverksamhet få testa fler idrotter under ledning av bra ledare. Vi vill
öka möjligheten att mängdidrotta, säger Mats Rydén, ordförande i Hanvikens
SK.


Här startar profilfritidsverksamheten hösten 2014:

Hanvikens SK: Aktiviteter i rörelse med stort inslag av idrott, friluftsliv, friidrott, gymnastik,
bollsporter, skridskor, skidor och vattenaktiviteter. Mer information på www.sportnik.com/hskif
Kontaktperson: Madeleine Pettersson, tel 712 44 03 (kansli), Anna-Lena Almgren tel 070-537 05
04 kansli@hanvikenssk.se

Tyresö Ryttarförening: Hästfritids, hästhantering, hästteori, ridning en gång per termin, läxläsning, film, skapande verksamhet, tipspromenad, studie­besök med mera.
Kontaktperson: Ewa Jansson, tel 770 42 60, info@tyresoridskola.se

KFUM Tyresö Basket och Tyresö FF: Basket, bollsporter, fotboll, all­sidig idrotts- och hälsoprofil, bygger på Fryshusets utbildningsprogram.
Kontaktpersoner: Sara Bruce, tel 073-950 24 41, sara.bruce@fryshuset.se
Jimi
Törnberg, tel 08-410 583 00, kansli@tyresoff.se

Brännpunkten Korpförening tillsammans med Tyresö Amerikanska Fotbollsförening: Amerikansk fotboll, idrott utan prestation, läxläsning, engelska, och pyssel.
Kontaktperson: Marika Holm, tel 070-715 48 62, marika.korpen@telia.com

För mer information:

Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, e-post dick.bengtson@tyreso.se, tel 070-488 336 89 16
Ann-Christin (Anki) Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
e-post: ann-christin.svensson@tyreso.se, tel 08-5782 92 79

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/