Studieförbundet Vuxenskolan

Föreningslivet bara för svenskar?

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 21:38 CEST

Almedalen måndag 1 juli

- Sverige är ett land som i allt högre grad präglas av mångfald och ökad heterogenitet, vilket gör oss rikare. Men avspeglar det sig också i svenskt föreningsliv och vårt omhuldade folkrörelsebegrepp?

Den frågan ställs under ett samtal i Almedalen på måndagen.

- Forskningen visar att det finns hinder för utrikesfödda att vara delaktig i föreningslivet framförallt på beslutandenivå och i sammanhang där föreningslivet möter beslutsfattarna.

I samtalet medverkar företrädare för de berörda, föreningslivet, forskarsamhället, m fl.

I panelen:

Karin Zelano, Fores

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet

Julio Fuentes, SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige)

Linus Olofsson, verksamhetschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Tid:  Måndag 1 juli, kl: 14.15 – 15.15

Plats:  Birgers
gränd 7, ingång från Almedalsparken, trädgården

Ytterligare kontakt

Andreas Ericsson, Forum för frivilligt Socialt arbete, andreas.ericsson@socialforum.se,
070 – 595 77 81

Anders Öhberg, Studieförbundet Vuxenskolan, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88