Bodens kommun

Föreningslivet samlas för bra integration i Boden

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 15:11 CEST

Bodens kommun lämnar stöd till integrationsprojekt som genomförs av föreningslivet. Bland projekten finns många olika typer av aktiviteter, men även insatser för att rekrytera och utbilda ledare. - Det ideella föreningslivet är en oerhört viktig del av civilsamhället. Därmed är det också mycket betydelsefullt för integrationen, säger kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson.

Bodens kommun är en av de kommuner i landet som tar emot många nyanlända. Under 2015 tillsköt staten extra medel för mottagningsverksamheten och Boden erhöll då drygt 65 miljoner kronor. En del av dessa pengar har avsatts för olika former av integrationsprojekt.

Bland de projekt som beviljats stöd kan nämnas

  • Aktivitetsprojekt i regi av bl a Somaliska föreningen och Afghanskt kulturcentrum
  • Utbildningsinslag, bland annat för föreningsledare, som genomförs av Studieförbundet Sensus, Norrbottens Idrottsförbund/SISU och Harads IF

Kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson ser mycket positivt på föreningslivets engagemang i integrationsarbetet:

- Mycket i det svenska samhället har kopplingar till föreningslivet. Föreningarna är oerhört viktiga i civilsamhället. Att låta de nyanlända utbilda sig till ledare i föreningslivet är mycket betydelsefullt för integrationen.

Ett av de största projekten kommer att genomföras i Gunnarsbyn. Där finns ett 50-tal boende på förläggningen, att jämföra med ca 150 bofasta i byn. Nu avsätts 365 000 kr från kommunen till att genomföra aktiviteter i närområdet, eftersom det är svårt för asylboende att ta del av de aktiviteter som genomförs inne i Boden.

Ett annat stort projekt kommer att genomföras av Havremagasinet, som beviljas stöd med 742 000 kr. Ytterligare ett delprojekt kan komma att genomföras under 2017.

- Integration med hjälp av konsten är ett intressant metod som kan kliva över språkbarriärer. Därför vill vi gärna få nya erfarenheter av sådan verksamhet, kommenterar Inge Andersson.

Kontaktperson: Inge Andersson
E-post: inge.andersson@boden.se
Telefon: 0921-62111

Kontaktperson: Thomas Reinholdt
E-post: thomas.reinholdt@boden.se
Telefon: 0921-62976