Swedbank

FöreningsSparbanken erbjuder förmånligt Seniorlån

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:10 CEST

FöreningsSparbanken lanserar ett nytt Seniorlån som vänder sig till pensionärer som fyllt 58 år och som vill frigöra en del av det sparade kapitalet som finns i den egna villan, fritidsfastigheten eller bostadsrätten.

Det nya lånet är flexibelt och kan anpassas till kundens situation och behov. Kunden kan med sin bostad som säkerhet låna upp till 60 procent av marknadsvärdet med en löptid upp till 10 år. Lånebeloppet kan antingen betalas ut som ett engångsbelopp, som fasta månadsutbetalningar eller användas för att täcka räntekostnader för befintligt bolån.

– Vi vet att många av våra kunder äger fastigheter som är lågt belånade. Seniorlånet kan erbjuda vissa kunder möjlighet att bo kvar i bostaden trots lägre inkomster som pensionärer. För andra kunder kan Seniorlånet innebära en möjlighet att öka konsumtionsutrymmet genom att på ett enkelt och flexibelt sätt frigöra kapital som är bundet i bostaden, säger Kjell Hedman, vice VD och chef för Kunderbjudande och Produkter i FöreningsSparbanken.

– Med en ränta på som för närvarande är fyra procent, inga uppläggningsavgifter och med möjligheten att låna upp till 60 procent av marknadsvärdet anser vi att vårt Seniorlån är mycket konkurrenskraftigt, säger Kjell Hedman.

Till pressmeddelandet bifogas en jämförelse av på marknaden förekommande seniorlån.


För ytterligare information:
Kjell Hedman, vice VD och chef för Kunderbjudande och Produkter, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 912 21
Anna Sundblad, pressinformatör, FöreningsSparbanken, tfn: 070-321 39 95


FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se