Swedbank

FöreningsSparbanken och Företagarna presenterar Småföretagsbarometern våren 2006

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:50 CET

Datum Onsdagen 29 mars
Tid klockan 10.00
Plats FöreningsSparbanken, Regeringsgatan 13, 5 tr, Stockholm

Har konjunkturläget för småföretagen förbättrats eller försämrats under det senaste året?
Hur ser företagens egna förväntningar ut inför det kommande året när det gäller nya beställningar, omsättning och sysselsättning? Efter flera år av rationaliseringar och pressad lönsamhet letar vi efter trendbrott och analyserar småföretagens situation och utsikter. Är det i småföretagen de nya jobben kommer och i så fall i vilka branscher?

För ett år sedan började vi undersöka om konjunkturläget skiljde sig åt beroende på vilka slutkunder småföretagen har. Företag som har sina huvudsakliga slutkunder på exportmarknaden har visat sig ha en bättre utveckling än företag med andra svenska företag, hushåll eller offentlig sektor som slutkunder. Men hur internationella är egentligen småföretagen? Vårens småföretagsbarometer ger svaren.

Småföretagsbarometern för länen presenteras den 6 april.

Medverkande
Cecilia Hermansson, prognoschef FöreningsSparbanken
Johan Kreicbergs, chefekonom Företagarna


Pressträffen avslutas med en frågestund.

Välkommen!För ytterligare information eller frågor, välkommen att kontakta:
Cecilia Hermansson, prognoschef, FöreningsSparbanken, 08-585 915 88
Carl-Fredrik Jaensson, presschef, Företagarna, 0705-53 53 61

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna.
Undersökningen omfattar drygt 4 550 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna
har genomförts av Research International (fd Sifo).