Intellecta AB

FöreningsSparbanken och Intellecta tecknar avsiktsförklaring om samarbete inom Informationslogistik

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:05 CEST

FöreningsSparbanken och Intellecta har tecknat en avsiktsförklaring om ett funktionsåtagande, där Intellecta övertar ansvaret för FöreningSparbankens produktion, lagerhållning och distribution av tryckt material.

Som en del av samarbetet kommer Intellecta att bistå FöreningsSparbanken med löpande utveckling och effektivisering i nyttjandet av nya metoder, tekniker och media. Samarbetet omfattar FöreningsSparbanken AB samt dotterbolagen Robur och FöreningsSparbanken Finans. Därtill kan andra enheter med anknytning till Föreningssparbanken nyttja valda delar av Intellectas tjänster.

”Vi är glada och stolta över att FöreningsSparbanken valt Intellecta”, säger koncernchef Per Granath. ”Affären är ytterligare en bekräftelse på styrkan i vårt erbjudande att, via vårt affärsområde Operations, leverera funktionsåtaganden som omfattar hela eller delar av Intellectas samlade tjänsteutbud. Affären kommer, när samarbetet implementerats fullt ut, att vara en av de hittills mest omfattande i Intellectas historia och den kommer att bidra positivt till den vidare utvecklingen av vår verksamhet.”

Ett slutgiltigt samarbetsavtal förväntas tecknas före årsskiftet och beräknas träda i kraft senast per den 1 januari 2006.


För ytterligare information kontakta:
Per Granath, VD och koncernchef, Intellecta AB, 08-50628600, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se
Olle Lindberg, Affärsområdeschef Intellecta Operations, 070-663 99 33, olle.lindberg@intellecta.se
Henrik Kolga, Informationsdirektör, FöreningsSparbanken, 0708-11 13 15 henrik.kolga@foreningssparbanken.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Läs mer på www.intellecta.se