Swedbank

FöreningsSparbanken säljer aktiepost i Erste Bank

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 17:38 CEST

FöreningsSparbanken har idag avyttrat sitt aktieinnehav i den österrikiska banken Erste Bank. Transaktionen resulterar i en realisationsvinst på 489 mkr.

Den sålda aktieposten, 2,3 miljoner aktier, motsvarar en ägarandel om 3,9 procent av rösterna i Erste Bank. Försäljningsintäkten uppgår till 1 564 mkr och beräknas resultera i en realisationsvinst för FöreningsSparbanken om 489 mkr, som kommer att ingå i resultatet för årets andra kvartal.

"Av tradition har vi haft och har fortfarande mycket goda relationer till Erste Bank. Vårt ägande är dock inte någon förutsättning för detta och vi har därför valt att realisera en god finansiell placering", säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i FöreningsSparbanken.

"Vi är övertygade om att Erste Bank kommer att fortsätta utvecklas väl och ser positivt på ett fortsatt samarbete."

För ytterligare information:
Jonas Blomberg, Chef Investor Relations, tfn: 08-585 933 22
Nils-Fredrik Nyblaeus, Stf VD och Ekonomi- och finansdirektör, tfn: 08- 585 925 32