Swedbank

FöreningsSparbanken satsar i Spanien

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:56 CEST

Måndagen den 10 oktober inviger FöreningsSparbankens styrelseordförande Carl Eric Stålberg, Swedbank Luxembourgs nya representationskontor i Nueva Andalucia, strax utanför Marbella i Spanien. Swedbank Luxembourg är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken. Kontoret kommer genom Swedbank Luxembourg bland annat att erbjuda aktiv förvaltning av aktier, fonder, räntebärande placeringar samt kvalificerad finansiell service inom försäkringar, skatter och juridik till svenska privatpersoner och företag som är bosatta och verksamma i Spanien.

– Idag bor ca 30 000 svenskar på spanska solkusten och ca 100 000 svenska totalt i Spanien. Vi ser därför etableringen i Spanien som ett sätt att finnas nära våra kunder och som en naturlig fortsättning på vår internationella strategi, säger Jan Lidén, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken.

Chef för Swedbank Luxembourgs kontor i Spanien är Olle Westerling, som närmast kommer från Handelsbankens kontor i Nueva Andalucia.

Bifogat finns samlad intressant information för dem som redan bor eller planerar att flytta till Spanien.

Läs mer på www.swedbank.lu

För ytterligare information:
Lars Schröder, VD Swedbank Luxembourg, tfn: +352 404 940 269
Olle Westerling, chef Swedbank Luxembourgs kontor i Spanien, tfn: +34 609 168 667
Jesper Berggren, presschef, FöreningsSparbanken, tfn: 070-549 37 67

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med samverkande sparbanker och delägda banker har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxembourg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.