Swedbank

FöreningsSparbanken satsar på regional och lokal näringslivsutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 12:45 CET

Bankdirektör Jan Sundman, tidigare chef för Föreningssparbanken i Umeå, har utsetts till bankens chef för regionala utvecklingsfrågor i Sverige, med placering på bankens huvudkontor i Stockholm. Bostadsort blir liksom tidigare Umeå.

Jan Sundman ska tillsammans med kontorsrörelsen utveckla samarbetet med det övriga näringslivet och samhället i ett antal tillväxtregioner i landet. En av dessa är naturligtvis Umeåregionen. Jan Sundman tog initiativ till bildandet av Tillväxtalliansen i Umeåregionen och har lång och gedigen erfarenhet av samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Genom bankens kontor engagerar vi oss i utvecklingen av det lokala näringslivet vad gäller småföretag, infrastruktur, relation till statsmakterna och den offentliga sektorns beslutsfattare. Här skall banken bli mer aktiv och synlig och en naturlig affärspartner för kunderna i tillväxt- och utvecklingsfrågor. Bankens samlade kompetens inom koncernen och de lokala nätverk som finns på bankkontoren är kraftfulla instrument för det fortsatta arbetet i dessa för samhället och därmed banken viktiga frågor, säger Peter Nygårds, vice VD och ansvarig för samhällskontakter i FöreningsSparbanken.

FöreningsSparbanken har historiskt spelat en viktig roll i utvecklingen av lokalsamhället. Bankens insatser i finansieringsfrågor inom såväl företags- som kommunsektorn är betydande. I dagens Sverige har banken en unik roll genom sin närvaro i samtliga kommuner.

För ytterligare information:
Peter Nygårds, vVD och ansvarig för samhällskontakter, FöreningsSparbanken
tfn: 0706-90 16 00 eller peter.nygards@foreningssparbanken.se