Swedbank

FöreningsSparbanken satsar under Europeiska Handikappåret: Ökade möjligheter för funktionshindrade att använda Internet

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:10 CET

År 2003 har av EU utlysts till det Europeiska Handikappåret. Trots det har ännu inte mycket gjorts för funktionshindrades möjligheter att utnyttja Internet, som samtidigt spelar en allt viktigare roll, inte minst i bankers och andra tjänsteföretags verksamheter. FöreningsSparbanken tar nu ett första steg för att öppna upp den digitala världen för personer med olika slags funktionsnedsättning.

Tillsammans med företaget Funka Nu bjuder FöreningsSparbanken in till en presentation av hur banken gjort sin webbplats tillgänglig för funktionshindrade. Under presentationen kommer dessutom en praktisk demonstration att utföras.

Funka Nu har specialiserat sig på tillgänglighet på Internet och i nära samarbete med handikapprörelsen arbetat fram metoder för att producera och säkerställa ökad tillgänglighet. I samband med presentationen kommer man också att ge en bild av hur långt offentliga institutioner och andra företag kommit med dessa frågor i Sverige och övriga Europa.

Tid: Torsdagen den 6 november, kl 09-00 - 10.00
Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8, Stockholm

Välkommen!

Ytterligare information kontakta:
Ann Hallenberg, projektledare FöreningsSparbanken, tfn: 070-533 41 64 Anna Sundblad, informationsavdelningen, tfn: 070-321 39 95