Swedbank

FöreningsSparbanken skriver ned värdet av sitt innehav i SpareBank 1 Gruppen

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 08:49 CEST

FöreningsSparbanken har beslutat göra en nedskrivning av värdet på sitt aktie-innehav i norska SpareBank 1 Gruppen med SEK 311 miljoner, vilket kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet.

Det bokförda värdet av innehavet blir därmed SEK 506 miljoner, vilket motsvarar FöreningsSparbankens andel av SpareBank 1 Gruppens egna kapital. All goodwill som hänför sig till FöreningsSparbankens 25- procentiga ägande i SpareBank 1 Gruppen har således avskrivits.

För ytterligare information:
Nils-Fredrik Nyblaeus, vice VD, ekonomi- och finansdirektör FöreningsSparbanken, 08-5859 2532

Jonas Blomberg, chef Investor Relations FöreningsSparbanken,
tfn: 0702-65 01 33