Frango AB

FöreningsSparbanken väljer Frango

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 10:03 CET

Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango, har tecknat avtal med FöreningsSparbanken om leverans av Frangos senaste produkt, Frango Controller. FöreningsSparbanken har för avsikt att i projektet adressera bankens behov vad gäller rapportering, konsolidering och analys för ledningsändamål.

Till viktiga krav för FöreningsSparbanken hörde att systemet skulle var modernt, väl lämpat för ett stort antal användare samt web-anpassat. Efter en grundlig urvalsprocess i vilken flera olika ledande alternativ på marknaden utvärderades, valde man Frango Controller.

FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Koncernen har omkring 16 000 anställda, varav cirka 9 700 i Sverige. FöreningsSparbanken har cirka 8,2 miljoner privatkunder och i år blev banken vald till årets affärsbank av tidningen Affärsvärlden.

- Frango Controller har rönt stora försäljningsframgångar i Europa under det senaste året. Viktiga anledningar till detta är att produkten innehåller färdig funktionalitet, att den erbjuder en låg totalkostnad över tiden och att den kan implementeras inom givna tids- och budgetramar, säger Ing-Marie Andersson, VD, Frango Nordic AB.

Kontaktpersoner:
Ulf Alkelin, Sälj- och Marknadsdirektör, Telefon: +46 70 321 77 60, e-post: ulf.alkelin@frango.com. Ing-Marie Andersson, VD, Frango Nordic AB, Telefon: +46 70 321 77 55, e-post: ing-marie.andersson@frango.com

Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapporterering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Managment (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i femton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com