Swedbank

FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag 2003

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 11:12 CET

Ni inbjuds härmed till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag för analytiker och investerare.

Datum: fredagen den 5 december 2003

Tid: 09.00 – 16. 00

Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8, Stockholm

Registrering från och med klockan 08.30. Programmet börjar klockan 09:00 och beräknas vara avslutat klockan 16:00. VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg och andra representanter från koncernledningen kommer att presentera olika delar av banken. Lunch serveras. Ett mer detaljerat program kommer att finnas tillgängligt på www.foreningssparbanken.se/ir cirka två veckor i förväg.

Samtliga föredrag hålls på engelska.

Välkommen!

För vidare information kontakta
Jonas Blomberg, chef Investor Relations, tfn: 08-585 933 22
E-post: jonas.blomberg@foreningssparbanken.se

Jag kommer gärna till FöreningsSparbankens kapitalmarknadsdag den 5 december.

Vänligen returnera via e-post ir@foreningssparbanken.se

eller via fax nr +46 8 723 71 32


Namn: ……………………………………………………………

Företag: ……………………………………………………………

E-post eller Fax: ………………………………………………….…………