Swedbank

FöreningsSparbankens styrelse föreslår namnändring

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 11:58 CET

FöreningsSparbankens styrelse föreslår till årsstämman den 25 april att ändra moderbolagets firma till Swedbank, som är bankens internationella namn sedan 1983. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer en översyn av koncernens samtliga varumärken att inledas senare under 2006.

– Styrelsens förslag speglar bankens internationella tillväxtmål. I ett längre perspektiv kommer användandet av ett gemensamt namn att förstärka vår kommunikation med kunder, partners och kapitalmarknaden, säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i FöreningsSparbanken.

– Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag inleds arbetet med koncernens varumärken. Målet är att samla koncernens alla enheter under ett gemensamt varumärke. Takten i förändringen kommer att bestämmas av vår position och kundrelation i respektive marknad. När det gäller till exempel koncernens baltiska verksamhet ser jag i nuläget ingen snabb förändring, säger Carl Eric Stålberg.

FöreningsSparbankens strategi är att expandera till nya geografiska områden och in i nya segment på marknader där koncernen redan finns. Utöver Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland är FöreningsSparbanken i dag verksam i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Luxemburg, Marbella, New York, Shanghai och Tokyo. Koncernen har 8,5 miljoner privatkunder, varav mer än hälften utanför Sverige, och totalt över 400 000 företagskunder. Omkring en tredjedel av koncernens totalt 750 kontor finns i Estland, Lettland och Litauen. Av nära 16 000 medarbetare finns fyra av tio utanför Sverige.


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelsens ordförande, tfn: 08-585 912 96
Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn: 070-811 13 15