Swedbank

FöreningsSparbankens VD på årsstämman: ”Vi prioriterar långsiktiga marknadspositioner”

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:35 CEST

- Den svenska bolånemarknaden präglas i dag av hård konkurrens och allt tuffare marginalpress. Vår strategi går ut på att försvara och utveckla bankens positioner inom alla våra kärnverksamheter. Det gör vi genom att ständigt förbättra kunderbjudandet och samtidigt ha långsiktig lönsamhet i fokus."
Det sade Jan Lidén, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken, i sitt anförande vid bankens årsstämma i Malmö i dag.

– För oss är det självklart att möta konkurrensen med åtgärder som innebär att våra kunder alltid har så bra villkor att de vill förbli kunder i FöreningsSparbanken. Relationen mellan bank och kund präglas ofta av långsiktighet från bådas sida. Investeringar i bestående kundnytta kan vara mindre lönsamma i det korta perspektivet, men de har ett uppenbart långsiktigt värde, sade Jan Lidén.

Jan Lidén konstaterade vidare att koncernen under 2005 befäst och utvecklat sina starka marknadspositioner i hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och att banken för tredje året i rad är Nordens lönsammaste bank bland börsnoterade banker.


För ytterligare information:
Jan Lidén, VD och koncernchef, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 922 27
Henrik Kolga, informationsdirektör, FöreningsSparbanken, tfn: 070-811 13 15FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.