Swedbank

FöreningsSparbankens webbplats certifierad för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 09:03 CET

Som första bank i Sverige får nu FöreningsSparbanken sin webbplats certifierad för funktionshindrade. FöreningsSparbanken har anpassat och utvecklat sin webbplats i samarbete med företaget Funka Nu AB, som också utfärdar certifieringen.

FöreningsSparbanken är en bank för var och en. Därför är det viktigt att bankens webbplats också är tillgänglig för funktionshindrade, säger Kjell Hedman, vice VD och chef för Kunderbjudande och Produkter i FöreningsSparbanken.
De nya funktionerna innebär att användaren bland annat kan anpassa teckenstorlek och kontrastläge. Det är också möjligt att navigera med TAB-tangenten för dem som har svårt att hantera datormusen. Webbplatsen är även anpassad till de uppläsningsprogram som bland andra synskadade personer använder. Det finns också beskrivningar för varje länk och bild, så att uppläsningsprogrammen kan ge användaren information om vilka länkar som finns och vart de styrs.

Certifieringen gäller FöreningsSparbankens webbplats men omfattar ännu inte internetbaserade banktjänster.

Vi gör ständigt förbättringar i vår internetbank för att nå målet att även certifiera den. Men det återstår ett antal komponenter, säger Ann Hallenberg, projektledare i FöreningsSparbanken.
Funka Nu AB, som utfärdar certifieringen, är ett kunskapsföretag som i nära samarbete med handikapprörelsen arbetat fram metoder för att producera och säkerställa ökad tillgänglighet på Internet för funktionshindrade. Funka Nu startades år 2000 som ett projekt av handikapprörelsens IT-förening handikapp.se.

För ytterligare information:
Kjell Hedman, vice VD och chef Kunderbjudande och Produkter,FöreningsSparbanken
tfn:08-585 912 21 eller kjell.hedman@foreningssparbanken,se

Ann Hallenberg, projektledare FöreningsSparbanken,
tfn: 0705-33 41 64 eller ann.hallenberg@foreningssparbanken.se