Centerpartiet i Västra Götaland

Förenkla taxesystemet och förbättra kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:09 CET

Vi måste därför satsa på kollektivtrafiken genom ökade investeringar för ökade resandeströmmar Det handlar också om att förenkla och öka förtroende för kollektivtrafiken. I det läget väljer (s), (v), (mp)-styret en passiv åtgärd genom att inte låta kollektivtrafiktaxorna följa normalt konsumentprisindex, säger Kristina Jonäng ledamot i regionstyrelsen vid tisdagens debatt om kompletterings-budgeten i Västra Götalandsregionen.

- Mandatperioden som ligger framför oss kräver stora satsningar på kollektivtrafiken – om vi ska klara regionens konkurrenskraft och om vi ska klara att möta människors krav om bra och tillförlitlig kollektivtrafik, säger Kristina Jonäng. Passiva sänkningar ger inte bättre kollektivtrafik.

Centerpartiet vill öka satsningarna på kollektivtrafiken under kommande mandatperiod. Om fler kan välja tåg eller buss istället för bilen minskar utsläpp, köer, buller och olyckor. Det ska vara enkelt att åka kollektivt för alla som bor, jobbar och utbildar sig i Västra Götaland. Buss- och pendeltågstrafik behöver fler och tätare turer och komforten behöver öka. En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig grundbult för att hela Västra Götaland ska utvecklas. Innovativa och flexibla lösningar måste utvecklas för att de stora och ökande resandeströmmarna i tätorterna ska kunna förverkligas på ett smidigt sätt. Samtidigt måste vi kunna garantera en fungerande och funktionell kollektivtrafik för alla dem som bor utanför de stora tätorterna.

Åtgärda det komplexa taxesystemet

Det komplexa taxesystemet är ett hinder för att fler ska överge bilen till förmån för pendeltåg eller buss. Människors förtroende för Västtrafik har fått sig en knäck av att taxorna och den tekniska lösningen inte fyller grundläggande krav på enkelhet, överblickbarhet och säkerhet.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet väljer i kompletteringsbudgeten att rikta fokus på taxenivån. Centerpartiet ser för sin del att det är mycket annat som behöver förändras. Det nuvarande taxesystemet och den tekniska lösningen har några grundläggande problem som gör att människors förtroende för Västtrafik haltar.

Centerpartiet föreslår följande för att förenkla och förbättra i taxesystemet:

  • Inför färre zoner, höj istället enkelpriset Det är i princip omöjligt för resenärer att veta var zongränsen går, dessutom läser ofta automaterna fel, vilket leder till att resenärer betalar fel.
  • Satsa på månadskort och periodladdningar, gör dem flexibla och attraktiva. Fortsatt rensa i kortfloran.
  • Avskaffa utcheckningen, avskaffa pantsystemet och avskaffa nattaxan.
  • Automatiska laddningsstationen vid varje bussknutpunkt där det inte finns ett försäljningsställe.
  • Fritidskortet för ungdomar bör gälla dygnet runt. Idag gäller det bara från kl. 16.00 vilket gör att ungdomar inte kan åka till fritidsaktiveter eller kompisar direkt efter skolan.
  • Inför enhetliga pensionärs- och ungdomsrabatter i hela regionen.

Förenklingar kostar pengar

Förenklingarna kommer att kosta pengar. Och de röd-grönas förslag om att inte indexuppräkna kommer att försvåra en förenkling. Vi tycker att man ska utveckla kollektivtrafiken, så fler kan resa, istället för att passivt sänka priserna, säger Kristina Jonäng.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Västra Götalandsregionen.