Security Solution Scandinavia AB

Förenklad riskhantering hos Sveriges Radio med RISKsolution XT

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 10:30 CEST

Sveriges Radio har bestämt sig för att börja arbeta med RISKsolution XT i samband med sin interna riskhantering.

RISKsolution XT är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen, från sannolikhets- och konsekvensbedömning till identifierade brister och åtgärdsförslag. IT-stödet innehåller också risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning.

RISKsolution XT är väl anpassat att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Några av de nya funktionerna är bl.a. verksamhetsbeskrivning, sårbarhetsbedömningar, förmågebedömningar, anpassningsbar riskbedömningsmetod, utökade rapporter mm.

Genom att följa alla steg i IT-stödet uppnås en komplett riskanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering och istället kan fokus läggas där det behövs; på att genomföra åtgärder för att minska de risker som identifierats.

Sveriges Radio har ca 1670 anställda och deras huvudkontor ligger i Stockholm.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.