Security Solution Scandinavia AB

Förenklad riskhantering hos Tibro kommun med RISKsolution

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 11:19 CEST

Tibro kommun har bestämt sig för att börja arbeta med RISKsolution XT (Extended) i samband med sin interna riskhantering.

RISKsolution XT (Extended) är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen, från sannolikhets- och konsekvensbedömning till identifierade brister och åtgärdsförslag. IT-stödet innehåller också risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning. 

RISKsolution XT är väl anpassat att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Några av de nya funktionerna är bl.a. verksamhetsbeskrivning, sårbarhets- och förmågebedömningar, anpassningsbar riskbedömningsmetod, utökade rapporter mm. 

Genom att följa alla steg i programmet uppnås en komplett riskanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering och istället kan fokus läggas där det behövs; på att genomföra åtgärder för att minska de risker som identifierats. 

Tibro är en kommun med 10 600 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Kommunen har drygt 1 000 anställda och är en av de största arbetsgivarna inom kommunen.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.