Justitiedepartementet

Förenklade regler för utländska arbetstagare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:38 CET

Regeringen har beslutat att utländska arbetstagare som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbildning, genomföra tester och liknande i Sverige undantas från kravet på arbetstillstånd. Även utländska arbetstagare som är anställda i företag i internationella koncerner och som ska genomgå företagspraktik i Sverige undantas.

- De förändringar som regeringen nu genomför har tidigare efterlysts av företag som till exempel ABB. Detta är ett sätt att undanröja onödiga hinder för arbetstagare och arbetsgivare. Vi har redan ett öppet regelverk för arbetskraftsinvandring och detta är ett steg vidare i den riktningen, säger migrationsminister Tobias Billström.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2010.

Bakgrund
En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands ska i regel ha arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart före inresan i landet. För en ansökan om arbetstillstånd tas det ut en ansökningsavgift och den sökande får inte börja arbeta förrän tillståndet är klart.


Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84