FN:s flyktingorgan UNHCR

Förenta nationerna sätter fokus på millenniemålen på FN-dagen

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 15:55 CEST

På den FN-dagen den 24 oktober samlas Sveriges FN-organisationer till en manifestation för världens fattiga. Vi ordnar ett stort evenemang på Centralstationen i Stockholm för att uppmärksamma millenniemålen och inbjuda till dialog om hur långt vi har kommit och hur vi tillsammans kan nå de åtta målen 2015.  Vi hoppas även att evenemanget ska stimulera till diskussion om vad som kommer efter 2015.

FN finns på plats från kl. 08.00-19.00
FN-organisationerna välkomnar allmänheten att besöka den unika utställningen som belyser varje millenniemål och de personliga människoöden som döljer sig bakom siffrorna. Besökare får också rösta fram det viktigaste millenniemålet, provsmaka nödproviant och på olika sätt engagera sig för världens fattiga.

Speakers corner kl. 14.00-16.00
Under ”speakers corner” presenterar kunniga och engagerande talare sin syn på millenniemålen. Bland talarna finns Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, Margareta Winberg, ordförande för UN Women Sverige och Annika Markovic, Sveriges miljöambassadör. Efter anförandena är talarna tillgängliga för frågor och samtal.

Arrangörer
FN-förbundet, www.fn.se
FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se
FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se
Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se
Svenska Unescorådet, www.unesco.se
UNICEF Sverige, www.unicef.se
UN Women Sverige, www.unwomen.se

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:
Michelle Azorbo
Informatör, UNHCR:s regionkontor för de nordiska och baltiska länderna
08-505 888 69
azorbo@unhcr.org

Om Millenniemålen
Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om hur vi kan förbättra livet för världens fattiga. Världens länder har enats om att uppnå millenniemålen 2015: 

1. Halvera jordens fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskola
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv och aids
7. Säkra en hållbar utveckling
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

Många framsteg har gjorts sedan millenniemålsdeklarationen skrevs under för mer än 10 år sedan. Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler än någonsin tidigare börjar skolan, samt stora satsningar på rent vatten. Samtidigt återstår mycket. Utvecklingen är ojämn och tenderar att inte nå världens mest utsatta människor. 
För mer information: http://www.millenniemalen.nu/

Om FN-dagen
1947 bestämde FN:s generalförsamling att den 24 oktober ska synliggöra FN:s arbete runt om i världen. 24 oktober 1945 är också dagen då FN:s stadga trädde i kraft. I Sverige är FN-dagen en allmän flaggdag, liksom i Finland och Danmark. Då kan man flagga med antingen det egna landets flagga eller FN-flaggan.

FN:s flyktingorgan UNHCR verkar för skydd och bistånd till miljoner flyktingar världen över, på ett opartiskt sätt och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön.