Skogsindustrierna

Föreslagna investeringar i Trafikverkets kapacitetsutredning är otillräckliga

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 13:35 CEST

Idag presenteras Trafikverkets kapacitetsutredning. Skogsindustrierna lämnade i mars sitt remissvar där vi då konstaterade att de ökningar som föreslogs inte var tillräckliga för att täcka upp för de behov som de centrala järnvägsstråken kommer att ha även efter 2025.

Det handlar om möjligheten till effektiva järnvägstransporter som är avgörande för skogsindustrin – stråken längs Norrlandskusten inklusive Ostkustbanan, transporter på bägge sidor om Vänern med Göteborgs hamn som mål och transporter genom Sverige via Malmö till kontinenten.

- Investeringsramen ligger på en absolut miniminivå. Det mindre antal nyinvesteringar som föreslås återställer på sin höjd järnvägssystemet till den nivå det ursprungligen byggts för och räcker till ett mindre antal nyinvesteringar för utökad kapacitet där bristerna är som allra störst. Det är långt ifrån tillräckligt, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna är också starkt kritiska mot att banavgifterna höjs så kraftigt. Det handlar om en tredubbling till i slutet av 2021.

- Den här typen av prissättning bör ske med utgångspunkt i kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i systemet, vilket vi anser inte vara fallet här, fortsätter Karolina Boholm.

I utredningens klimatpaket föreslås som en åtgärd införandet av kilometeravgifter för lastbilar.

- Det styrmedlet är enligt vår uppfattning ett feltänk i alla avseenden, säger Karolina Boholm. Det är dyrt, ineffektivt och drabbar framförallt transporter i områden där ofta inga alternativ finns. Det är en glesbygdsskatt, helt enkelt.

Hela remissvaret finns att läsa på http://www.skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv

För information, kontakta:
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, 070-202 98 69
Mårten Larsson, näringspolitisk chef Skogsindustrierna, 070-352 79 72
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).