Orsa kommun

Föreslagna taxeändringar i Orsa

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:55 CET

På måndagens kommunstyrelsemöte behandlade kommunstyrelsens tre taxeärenden. Man föreslår att vatten- och avloppstaxorna höjs med 7 procent och anläggningsavgiften höjs med 20 procent, eftersom dessa taxor inte täcker de kostnader de är tänkta att täcka. VA-taxorna ska ses över tillsammans med Moravatten AB under 2010.

Allfixtaxorna höjs med 10 kr/tim för pensionärer och kommunens förvaltningar. Timkostnaden blir då 100 kr. 20 kronor blir höjningen för privatpersoner som kommer att få betala 160:- och 30 kr blir höjningen för företag vilket innebär en timkostnad på 280:-

Slam- och renhållningstaxorna blir oförändrade i avvaktan på Dala Avfalls taxeutredning. Därmed frångår man ett tidigare beslut att indexuppräkna taxan årligen.