Rumänska kulturinstitutet

Föreställningar om det gemensamma - från ett svenskt, rumänskt och litauiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 12:41 CEST

Lördag 25 augusti
kl 12-18: Vernissage av Föreställningar om det gemensamma på Husby konsthall
Invigningstal kl 13.30

Söndag 26 augusti
kl 14-15: Vernissage av Husby Channel i Studion på Moderna Museet, Stockholm
kl 15-17: Seminariet Konst & Samhälle som material, Biografen i Moderna Museet, Stockholm

Rumänska kulturinstitutet presenterar Ştefan Rusus verk Flytande balkong i utställningen Föreställningar om det gemensamma, ett konstprojekt om offentliga rum, privata nätverk och konsten att organisera kollektiv mening. Den rumänsk-moldaviske konstnären medverkar även i seminariet Konst & Samhälle som material om konstens plats i samhällsutvecklingen. 

Föreställningar om det gemensamma är en plattform för forskning, där konsten betraktas som en möjlig praktik för att utforska gemensamma rum. Konstprojektet utgår från skillnader och likheter i betydelsen och upplevelsen av gemensamt och offentligt för att på så vis fånga upp ekonomiska och globala strukturer. Den geografiska utgångspunkten är Rinkeby-Kista, en av Stockholms – och Sveriges – mest expansiva stadsdelar. På denna plats tydliggörs de nya verkligheter globaliseringen har skapat. Här lever olika socioekonomiska världar på samma gång inlindade i och separerade från varandra. Här ställs statens lokala inflytande mot globalt spridda intressen. Var finns det gemensamma rummet i denna ekonomi? För den enskilde har det blivit svårt att veta var gränserna går och att orientera sig i de rum man delar med andra. Här utgår konstnärerna från sina subjektiva reflektioner för att ringa in uttrycken för en svårfångad gemensamhet. Utställningen pågår tom. den 23 september. 

Ştefan Rusu bidrar till utställningen med ett platsspecifikt verk som återvinner Husbys byggnadsestetik. Flytande balkong är en rörlig och lättinstallerad struktur som kan fungera som scen eller tribun. Rusu visar att den politiska sfären inte är någon annanstans, den finns i våra kök och på våra balkonger. Strukturen är en tillfällig uppmaning, ett sätt att påminna om människors potentiellt medborgerliga positioner och ständiga närvaro i vardagens politik. Ştefan Rusu (f 1964) är konstnär och curator baserad i Chisinau och Bukarest. Sedan år 2000 är han aktiv i KSAK Center for Contemporary Art i Chisinau. Här har han utvecklat projekt för Europa, Mellanöstern och Asien, med fokus på dokumentär- och experimentell film och video. Rusu intresserar sig för processer och förändringar i post-socialistiska samhällen efter 1989. 

I anslutning till vernissagen av utställningen Husby Channel i Studion på Moderna Museet, arrangerar Rumänska kulturinstitutet och Moderna Museet seminariet Konst & Samhälle som material. Medverkande är fem konstnärer som deltar i konstprojektet Föreställningar om det gemensamma och har som gemensam nämnare att de alla byggt upp och skött konstnärsdrivna institutioner under en period med nya kommunikationsmöjligheter, förflyttade geografiska gränser och förändrade sociala relationer: Ştefan Rusu, Åsa Andersson Broms, Johanna Gustafsson Fürst, Nomeda & Gediminas Urbonas. Moderatorn är Jonatan Habib Engqvist. 

Föreställningar om det gemensamma har initierats av Karin Hansson som är konstnär och doktorand vid Stockholms universitet i Kista/Kungl. Konsthögskolan. Utvecklingen av utställningsidén är gjord tillsammans med konstnärerna Johanna Gustafsson Fürst som arbetar med Kista teater och Thomas Liljenberg som driver Kista Art City. Utvecklingsarbetet har utvidgats successivt till en större grupp konstnärer och forskare som arbetar med liknande frågor från olika perspektiv. Dessa är Ştefan Rusu, Nomeda & Gediminas Urbonas, Shakir Attiyah, Per Hasselberg, Nils Claesson, Shiva Anoushivani, Åsa Andersson Broms, Göran Cars, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Siri Tolander, Greta Weibull, Shida Shahabi, Patricia & Natalia Aramburu m fl

Pressvisning den 24 augusti, kl 11.30-13.30, i Husby konsthall. Osa till karin.hansson@kkh.se senast den 22 augusti.

Platser och öppettider för utställningen:
Utställningen i Husby konsthall är öppen alla dagar kl 12-18. Adress: Husbystigen 8, T-bana Husby.

Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppen tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18, måndagar stängt.
Dessutom kommer man att kunna ta del av utställningen på nätet, i Husbys lokala närradio, i Kista m.fl.

Projektet är finansierat av Formas och är en del av forskningen vid institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan, och sker i samarbete med Rumänska kulturinstitutet, Kungl. Konsthögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Association for Temporary Art, Centrum för gestaltning, Husby Gård och Studion på Moderna Museet.

Läs hela programmet på www.performingthecommon.se.

För mer information om Ştefan Rusus deltagande vänligen kontakta Simona Buzatu, projektkoordinator på Rumänska kulturinstitutet, simona.buzatu@rkis.se, 08 207 600.