Kulturdirekt

Föreställningar om det offentliga/Performing the Common

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 09:00 CEST

Konstutställningen Föreställningar om det gemensamma/Performing the Common handlar om offentliga rum, privata nätverk och konsten att organisera kollektiv mening. Utställningen öppnar den 25 augusti i och omkring Husby konsthall, och den 26 augusti i Studion på Moderna Museet. Dessutom kommer man att kunna ta del av utställningen på nätet, via Radio Peyvand på internet, i Kista m.fl. platser.

Utställningen Föreställningar om det gemensamma/Performing the Common är en plattform för forskning, där vi ser konsten som en möjlig praktik för att utforska gemensamma rum. När är det offentliga gemensamt? Tänker vi på det offentliga per automatik som något gemensamt? När vi säger t. ex. offentlig konst, skulle vi lika gärna kunna säga gemensam konst? I detta konstprojekt utgår vi från skillnader och likheter i betydelsen och upplevelsen av gemensamt och offentligt för att på så vis fånga upp ekonomiska och globala strukturer. Den geografiska utgångspunkten är Rinkeby-Kista, en av Stockholms – och Sveriges – mest expansiva stadsdelar. På denna plats tydliggörs de nya verkligheter globaliseringen har skapat. Här lever olika socioekonomiska världar på samma gång inlindade i och separerade från varandra. Här ställs statens lokala inflytande mot globalt spridda intresse n. Var finns det gemensamma rummet i denna ekonomi? För den enskilde har det blivit svårt att veta var gränserna går och att orientera sig i de rum man delar med andra. Här utgår vi från de enskilda konstnärernas subjektiva reflektioner för att ringa in uttrycken för en svårfångad gemensamhet, på torg, i trappuppgångar och under tv-soffor.

Föreställningar om gemensamma rum har initierats av Karin Hansson som är konstnär och doktorand vid Stockholms Universitet i Kista/Kungl. Konsthögskolan. Utvecklingen av utställningsidén är gjord i tillsammans konstnärerna Johanna Gustafsson Fürst som arbetar med Kista teater och Thomas Liljenberg som driver Kista Art City. Utvecklingsarbetet har utvidgats successivt till en större grupp konstnärer och forskare som arbetar med liknande frågor från olika perspektiv. Dessa är Stefan Rusu, Nomeda & Gediminas Urbonas, Shakir Attiyah, Per Hasselberg, Nils Claesson, Shiva Anoushivani, Åsa Andersson Broms, Aron Larsson, Love Ekenberg, Göran Cars, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Siri Tolander, Greta Weibull, Shida Shahabi, Patricia & Natalia Aramburu, Giacomo Castagnola, Daniela Lazo roska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru och Jacquelyn Davis.

Pressvisning den 24 augusti, kl 11.30-13.30, i Husby konsthall. Osa till Karin.hansson@kkh.se senast den 22 augusti.
Vernissage 1 på Husby konsthall lördag den 25 augusti kl 12-18. Invigningstal kl 13.30. Vernissage 2 i Studion på Moderna Museet den 26 augusti kl 14-15 och kl 15-17 samma dag presenteras konstnärerna i ett seminarium organiserat av Rumänska kulturinstitutet.

Platser och öppettider för utställningen
Utställningen i Husby konsthall är öppen tisdag - söndag kl 12-17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.
 Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18, måndagar stängt.

Projektet är finansierat av Formas och en del av forskningen vid insitutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan, och sker i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Association for Temporary Art, Centrum för gestaltning, Husby Konst & Hantverksförening och Rumänska kulturinstitutet.

För mer information kontakta projektledaren Karin Hansson, karin.hansson@kkh.se 0708-737813.

För mer information om projektet och om de platser där utställningen kommer att visas/sändas: www.performingthecommon.se

Bild: Open space av Anna Hesselgren. Fotograf:
Henrik Eriksson

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.