Compare Karlstad

Företag bekräftar IVA:s klustermätning: "Vi har stor nytta av Compare"

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 17:11 CET

Nu är det bevisat. Kluster som Compare har en viktig roll för den regionala utvecklingen. Och företagen bekräftar att de har stor nytta av Compare.

"Företagen i Compare växer snabbare och är mer lönsamma än övriga företag i länet", konstaterar Anna Löfmarck på Grufman Reje Management som genomfört studien som presenterades på den nationella klusterkonferensen i Karlstad. Studien har gjorts inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

"Samverkan mellan företag, Karlstads universitet och det offentliga är viktigt för regional utveckling och det gynnar företagen – men det tar tid och man måste arbeta långsiktigt", säger Compare-företagarna: "Vi måste ägna oss åt våra affärsverksamheter – därför är det bra att Compare tar hand om det".

"Vi bygger tillit och förtroende i Compare vilket är grunden för en långsiktig utveckling. För att kunna attrahera och behålla kompetens inom en region är det viktigt att företag kan samverka trots att de sinsemellan är konkurrenter", säger Göran Österman på Stiftelsen Compare Karlstad som startades av ICT-företagen år 2000 och sedan dess har varit helägt av intressentföretagen.

Med inblick i närmare 100 ICT-företag i regionen har Compare en samlad och bra bild av företagens behov och potential: "Vi vet vad företagen behöver och vi kan agera snabbt", förklarar Göran Österman som samtidigt har nära kontakter med Karlstads universitet och offentliga aktörer som Region Värmland, Länsstyrelsen och kommunerna: "Vi fungerar som brobyggare och dörröppnare mellan företagen och det offentliga – och det har i många fall stor betydelse för alla parter".

...........................................................................................................

Ulf Sandlund på Ninetech som ingår i Compare sedan 2000:

"Först samverkan för att lösa våra gemensamma problem – sedan kan vi konkurrera om kunder och personal. Med Compare har vi en gemensam aktör som kan driva viktiga frågor för oss – att attrahera ungdomar till branschen, att sätta IT-Karlstad på kartan, att bidra till kompetensförsörjningen".

"Genom samverkan kan vi också klara allt större affärer och affärsutvecklingsprojekt – antingen med flera Compare-företag eller med andra kluster och aktörer. Compare Testlab är ett exempel på en gemensam kraftsamling som inget företag skulle ha klarat på egen hand".

"Med Compare som stöd kan vi tillsammans etablera oss på nya marknader – exempelvis Norge där Compare ordnat en studieresa och nu är på gång att etablera ett gemensamt kontor. Vi på Ninetech har tagit första klivet in i Norge – och vi gör det med stöd av Compare".

Ninetech är ett IT-företag med säte i Karlstad som startades redan år 1993. Under de senaste tre åren har Ninetech expanderat från 40 till 120 medarbetare – trots lågkonjunkturen. 2010 utsågs Ninetech till Gasellföretag av Dagens Industri, en utmärkelse som tilldelas snabbväxande företag som går med vinst. Idag har Ninetech kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm, Göteborg och Växjö. Och inom en snar framtid kommer Ninetech att ha kontor även i Oslo – bland annat med hjälp av Compare. www.ninetech.se

...........................................................................................................

Johan Gotting på Elvenite som ingår i Compare sedan 2007:

"Vårt fokus ligger helt på nya affärer och tillväxt för företaget - och det har gått bra ända sedan företaget startades. En förutsättning för detta är dock att säkra kompetensförsörjningen både nu och på sikt - både när det gäller att locka ungdomar till branschen och att få studenterna att välja utbildningar som passar arbetsmarknaden. Därför är det jätteviktigt att samverka för att höras - och det har Compare lyckats bra med".

"All samverkan är av godo - även om vi företag i vissa fall är konkurrenter. Compare hjälper oss att bygga in samverkan i vår kultur - de krattar den gemensamma managen så att vi kan fokusera oss på cirkuskonsterna som ger affärer. I vissa fall kan denna samverkan leda till gemensamma affärer där våra kompetenser kompletterar varandra. Och det blir allt viktigare på en marknad där det gäller att ständigt utveckla nya tjänster och produkter för att kunna leverera högklassig service"

Elvenite är ett konsultföretag som nyligen toppade Almis tillväxtlista för framgångsrika företag som utvecklas bra och växer i Värmland. Företaget startades 2007 och har idag 12 medarbetare i Karlstad som arbetar med kunder över hela Sverige och Norge. www.elvenite.se

...........................................................................................................

Lars Larsson på Redpill-Linpro som ingår i Compare sedan 2003:

"Som nystartat företag behövde vi etablera ett nätverk. Compare blev nyckeln till ett samlat innovationssystem där vi alla kan utnyttja gemensamma funktioner och tjänster."

"Ett kluster är en neutral arena där konkurrenter kan ventilera problem och utmaningar, något som ger tydliga konkurrensfördelar jämfört med de företag som står utanför."

"Den kritiska massan av företag i ett kluster som Compare skapar nya möjligheter och öppnar dörrar som ett enskilt företag inte klarar av på egen hand. Resultatet blir nya affärsmöjligheter för de enskilda företagen och ökad kompetens inom regionen".

Redpill Linpro är idag Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Företag har drygt 180 medarbetare i Karlstad, Stockholm, Göteborg, Oslo, Stavanger, Köpenhamn och Helsingfors. www.redpill-linpro.se

...........................................................................................................

Effektmätning av kluster - exemplet Compare:

Konkurrenskraft och avkastning 2001-2008:
● Compare-företagen har ökat sin avkastning med 477 msek.
● Jämförelsegruppen "övriga branschen" minskade sin avkastning med 34 msek.
● Totalt en skillnad på närmare en halv miljard kronor

Tillväxt i förädlingsvärde 2001-2008:
● Compare-företagen växer med 213 %
● Värmlands län växer med 58 %
● Jämförelsegruppen "övriga branschen" växer med 89 %

Sysselsättningsutveckling 2001-2008:
● Compare-företagen ökade antalet anställda med 23 %
● Värmlands län ökade antaler anställda med 12 %
● Jämförelsegruppen "övriga branschen" ökade antalet anställda med 57 %

Studien "Effektmätning av kluster med Simplermetoden" är genomförd av Grufman Reje Management på uppdrag av IVAs projekt Innovation för tillväxt. Sex kluster i Sverige - däribland Compare - har studerats. Ladda hem presentationen av effektmätningen (pdf)