Kaspersky Lab

Företag dåligt rustade för cyberhot

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 08:15 CET

Företag betraktar cyberhot som ett av de främsta verksamhetshoten. Det visar en ny europeisk undersökning genomförd av B2B International på uppdrag av Kaspersky Lab. Ändå uppger fyra av tio företag att de inte har ett fullgott skydd mot nätattacker på grund av bristande infrastruktur.

Förhållandet blir inte bättre när man tittar på hot förknippade med cyberkriminalitet. Nästan hälften av företagen är bristfälligt skyddade mot stöld av immateriella rättigheter, något som vanligtvis genomförs över internet. Hälften av de IT-specialister som ingår i undersökningen är säkra på att företagets skyddsinfrastruktur vore utan effekt i händelse av ett allvarligt försök till industrispionage.

Undersökningen omfattar inte svenska företag, men enligt David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab, är situationen densamma här:

– Internet är någonting globalt som vi ansluter till. Därför är också dessa cyberhot ett globalt problem som är lika utbrett bland svenska företag, säger David Jacoby.

Medarbetarnas kunskaper om IT-hot är en central del i kampen mot dagens skadliga program och de konsekvenser de kan orsaka. Även här visar undersökningen på allvarliga brister: 31 procent svarar att de inte är helt uppdaterade om de trojaner som förekommer idag eller vilka metoder som används för att genomföra riktade attacker mot företag. Endast 27 procent hade hört talas om det första exemplet på det moderna cybervapnet – Stuxnet. Ännu färre (13 procent) kände till trojanen Duqu som har utvecklats för riktad insamling av konfidentiell information.

IT-specialisters kunskaper om moderna hot är lika viktigt som att utbilda övriga medarbetare i grundläggande datorsäkerhet. Att införa systematiska säkerhetsbestämmelser och se till att dessa följs hjälper också till att skydda företaget mot oförsiktiga aktiviteter bland medarbetare.

En fullständig rapport om undersökningen går att läsa här: Global IT Security Risks: 2012.

Om undersökningen:
Undersökningen bygger på svar från fler än 3000 seniora IT-specialister från 22 länder. Samtliga respondenter hade inflytande över sitt företags IT-säkerhetspolicy samt god kunskap om både IT-säkerhetsfrågor och generella verksamhetsområden (finans, HR etc.). Det globala urvalet av respondenter gjordes från företag i tre storlekar: mindre företag (10-99 datoranvändare), medelstora företag (100-999 datoranvändare) och storföretag (fler än 1000 datoranvändare).


Mediekontakt
: Bite Communications, 08-402 01 00, kaspersky@bitepr.se  

Om Kaspersky Lab
Kaspersky Lab är världens största privatägda leverantör av klientsäkerhetslösningar. Företaget rankas bland världens fyra främsta leverantörer av säkerhetslösningar för klientanvändare*. Kaspersky Lab har under 15 år varit en innovatör inom IT-säkerhet och förser konsumenter, samt små och stora företag, med effektiva digitala säkerhetslösningar. Företaget är för nuvarande verksamt i nästan 200 länder och ger skydd åt över 300 miljoner användare över hela världen. Läs mer på www.kaspersky.se.

* Företaget rankades på fjärde plats i IDC:s Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor, 2011. Rankingen publicerades i IDC:s rapport Worldwide IT Security Products 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares (IDC #235930, July 2012). Rapporten rangordnar programleverantörer efter försäljningsintäkter från klientsäkerhetslösningar under 2011.