Strängnäs kommun

Företag i Strängnäs kommun handlar med utlandet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:32 CET

Företagen i Strängnäs kommun är mer inriktade på utrikeshandel än övriga företag i landet. Det framgår av den analys av utrikeshandeln bland kommunens företag som företaget Lovras gjort på uppdrag av Strängnäs kommun.

Både import- och exportvärdet är cirka tre gånger högre per invånare än i Sverige som helhet. Båda dessa värden styrs av ett fåtal större företag, men även om man studerar andelen företag med utrikeshandel ligger Strängnäs över riksgenomsnittet. Det förklaras bland annat av att andelen importörer är hög i kommunen.

- Det är glädjande att se att kommunens företag är aktiva på den internationella marknaden. Det stärker deras konkurrenskraft och på sikt även kommunens möjligheter att utvecklas. Noterbart är de många företag som importerar från Nord- och Centralamerika och som naturligtvis gynnas i ett läge med ett fallande värde på dollarn, säger näringslivschef Christer Östlund som en kommentar till rapporten.

För mer information, välkommen att kontakta:
· Christer Östlund, näringslivschef, Strängnäs kommun, tel 0706 01 94 54
(Lena Gennemark Edsbäcker, informationschef, Strängnäs kommun, tel 0708 42 90 73)


Lena Gennemark Edsbäcker
Informationschef
Strängnäs kommun

lena.gennemark.edsbacker@strangnas.se
tel 0152-291 07
mobil 070 842 90 73

www.strangnas.se
645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00
Besöksadress: Nygatan 10