Katrineholms kommun

Företag kan ansöka om att bli utförare av hemtjänst

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 13:56 CEST

Från den 1 oktober kan företag ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. Införandet av fritt val av hemtjänst ger brukarna inflytande över vem som ska utföra insatsen. Dessutom finns möjlighet för brukaren att påverka vad, när och hur insatsen ska utföras.

Vård- och omsorgsnämnden har idag den 23 september beslutat vilka krav som kommunen ställer på utförare av hemtjänst. Företag som vill etablera sig som utförare i kommunen kan ansöka om att bli godkända utförare från och med den 1 oktober. Upphandlingen pågår tillsvidare vilket innebär att företag kan lämna in ansökan löpande.

– Fritt val av hemtjänst införs för att utveckla kvalitén och öka brukarnas inflytande över hemtjänsten och samtidigt öka företagandet i kommunen. Därför hoppas vi i vård- och omsorgsnämnden att företag är intresserade av att etablera sig i Katrineholm. Säger Monica Johansson (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade även att öka brukarnas inflytande över de tjänster som utförs genom att införa förenklad handläggning. Förenklad handläggning innebär att brukare över 75 år som behöver serviceinsatser kan få åtta timmars service i månaden där de kan påverka när, hur och vilka insatserna som ska utföras. För att kunna få förenklad handläggning ska brukarna kunna vara med och planera insatserna samt kunna förstå och följa en överenskommelse. Förenklad handläggning kommer dessutom att användas vid beslut om trygghetslarm och matdistribution för personer över 65 år.

– Brukaren vet bäst själv vilka insatser som han eller hon har behov av. Det är bra att brukaren kan påverka sina insatser mer samtidigt som vi på kommunen kan förenkla handläggningen, säger Monica Johansson.

Redan idag kommer brukaren och handläggaren nästan alltid överens om vilka serviceinsatser som behövs. Om brukaren behöver mer insatser än åtta timmar i månaden görs en traditionell handläggning.

Från den 1 januari ska brukarna av hemtjänst kunna välja vilket företag som ska utföra hemtjänst hemma hos dem. Samtidigt införs förenklad handläggning och det nuvarande systemet med tre fria servicetimmar per månad upphör. Brukarna kommer att få mer information om förändringarna under hösten.

Katrineholms kommun har fortfarande huvudansvaret för hemtjänsten och Socialtjänstlagen som styr rätten till att få hemtjänst fortsätter att gälla som idag.

För övriga upplysningar kontakta:
Monica Johansson (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm, telefon 070-233 85 81
Jan Nilsson, projektledare för införandet av Fritt val av hemtjänst, telefon 0150-570 03
Pernilla Krantz, projektledare för införandet av förenklad handläggning, telefon 0150-568 10

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.