Teknikföretagen

Företag som satsar på design är mer lönsamma

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 09:00 CET

Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som satsar på design respektive de som inte gör det är 50 procent eller mer, enligt en undersökning från Teknikföretagen.

Teknikföretagen har i flera år undersökt kopplingen mellan design och lönsamhet i svenska företag. Mätningarna har gjorts 2003, 2007/2008 samt 2010. Den senaste analysen, som nu presenteras, befäster resultaten från tidigare år.

- Företag som använder design på ett strategiskt och innovativt sätt är klart mer lönsamma än de som inte gör det. Den positiva skillnaden är ännu tydligare när man jämför vinstmarginalerna, konstaterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

De företag som år 2003 sade sig satsa på design har 2010 en lönsamhet, mätt som avkastning på totalt kapital, som är mer än 50 procent bättre än de företag som inte satsat på design (13,4 procent respektive 8,7 procent). Så stor är också skillnaden i genomsnitt över hela mätperioden, oräknat krisåret 2009.

- Det är särskilt intressant att företag som investerat i design haft en hög och mycket jämn nivå på lönsamheten över åren, säger Anders Rune.

Design kan dessutom vara lönande på fler sätt än så. Nu öppnar vi för nomineringar till Stora Designpriset 2012 – det enda priset som belönar design som resulterat i kommersiell framgång.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram industridesignens viktiga roll för produktutveckling och lönsamhet. Designarbete har ett kommersiellt värde och utgör en viktig konkurrensfaktor. Priset vill inspirera företag att se design som ett strategiskt verktyg för affärsutveckling. Nomineringar tas emot på www.storadesignpriset.se

Analysen finns att ladda ner på www.teknikforetagen.se

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.