Prevent

Företag tjänar pengar genom effektivt arbetsmiljöarbete

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:06 CET

Det finns pengar att spara genom att investera i arbetsmiljön.
– Även om alla arbetsmiljöinsatser på kort tid kostar, så finns det på lång sikt mycket pengar att tjäna, säger Anders Johrén, expert inom frågor som rör ekonomiska argument för arbetsmiljöinvesteringar.


Anders Johrén medverkar vid ett flertal av Prevents seminarier ”Enkla verktyg till ett effektivare arbetsmiljöarbete”. Seminarierna genomförs på 15 platser i landet, från Luleå till Malmö, mellan den 30 november och 2 mars.

De ekonomiska argumenten för att förbättra arbetsmiljön handlar bland annat om att förebygga sjukfrånvaro, minska personalomsättningen och att ha en miljö där personalen trivs och presterar så bra som möjligt. Det går att sätta tydliga prislappar på vad exempelvis sjukfrånvaro och personalomsättning kostar.

– En dags korttidssjukfrånvaro kostar minst tio procent av månadslönen. Och en sex månader lång sjukskrivning kostar sällan under hundra tusen kronor. Vad gäller personalomsättningen så varierar kostnaden beroende på hur lång tid det tar att lära upp någon ny.

De ekonomiska effekterna av arbetsmiljöinsatser leder inte enbart till en eventuellt ökad produktivitet. Även kvalitén i form av färre fel och förbättrade kundrelationer kan bli bättre som en följd om personalen trivs och mår bra.

– Det här är argument som även skyddsombud kan föra fram, även om de i grunden har mer etiska skäl för sitt arbete. Men om de tar hjälp av även ekonomiska argument så kanske kraven blir lättare att driva igenom.

Prevent har tagit fram kalkylverktyget Lönsam som ska underlätta för företaget att göra individuella ekonomiska beräkningar av en investering i arbetsmiljön. Det finns tillgängligt på internet. Steg för steg ska man kunna mata in uppgifter om arbetsplatsen och på så vis få en ekonomisk kalkyl för vad en viss typ av arbetsmiljöinsats innebär i ekonomiskt utfall.

Det kan exempelvis handla om frågor kring vad personalomsättning och sjukfrånvaro kostar på den enskilda arbetsplatsen, vad det ekonomiskt kan innebära att investera i en viss maskin eller att få bukt med för mycket övertidsarbete.

– Med hjälp av det här verktyget blir det enkelt att omsätta det konkreta arbetsmiljöarbetet i plus och minus. Förut kunde det vara komplicerat att få grepp om den ekonomiska sidan av arbetsmiljön, men nu kan företagets ledningar och skyddsombud enkelt se vad deras aktiviteter medför, säger projektledare Gunnar Lagerström, som tagit fram webbverktyget.

På seminarieserien presenterar Prevent även Regelbanken som innehåller allt som rör arbetsmiljö i form av lagar, regler och förordningar, liksom även miljölagstiftningen. Regelbanken har reviderats, fått nya hjälpmedel och ligger nu på internet vilket bland annat innebär att den ständigt uppdateras.

Läs mer: www.prevent.se

Bilaga: Program seminarium ”Enkla verktyg för ett effektivare arbetsmiljöarbete”

Kontakt och anmälan:
Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08-402 02 44, gunnar.lagerstrom@prevent.se
Frida Fossland, projektassistent Prevent, 08-402 02 24, frida.fossland@prevent.se
Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.