Företagarna Stockholms stad

Företagare är en underrepresenterad grupp i riksdagen - Kryssa en företagare

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 15:58 CEST

Kryssa en företagare

Tror du att de som har erfarenhet av att driva företag har bättre förutsättningar att forma en arbetsmarknadspolitik som fungerar i praktiken? Fint, det tror jag också. Hjälp Sverige, kryssa en företagare på söndag.

Alla partier säger att jobbfrågan är valets viktigaste. Därför borde det vara självklart att politiker som själva varit företagare är med och utformar arbetsmarknadspolitiken. De vet hur olika förslag påverkar arbetsmarknaden och jobben. Många har i valrörelsen diskuterat hur politiken och samhället kan förbättras genom att olika grupper får större representation i den riksdag som väljs på söndag. Exempelvis har det här i Aftonbladet publicerats inlägg om att pensionärerna är underrepresenterade eftersom det bara finns ett fåtal pensionärer i riksdagen trots att en stor andel av väljarkåren är pensionärer.

Många har hävdat att det behövs fler kvinnor i riksdagen för att vi skall få bättre och rättvisare lagstiftning. Det har till och med bildats ett särskilt riksdagsparti för att driva kvinnofrågor. Ålder och kön i all ära. Men minst lika viktigt är det att undersöka vilken livserfarenhet från yrkeslivet som riksdagskandidaterna kan tillföra riksdagen.

En av den nya riksdagens viktigaste uppgifter blir att skapa en politik som minskar arbetslösheten och annat utanförskapet. Då behövs det politiker som förstår hur man kan förbättra företagsklimatet så att fler företag kan och vågar anställa.

Företagarna Stockholms stad, som är partipolitiskt neutrala, vill inte rekommendera något av de politiska partierna. Man skall välja parti efter sin egen ideologiska övertygelse. Men vi vill påverka alla partier så att väljarna får ett betydligt bättre beslutsunderlag. I alla partier behövs det fler riksdagsledamöter som har erfarenhet av att vara företagare eller företagsledare. Därför har vi startat kampanjen ”Kryssa en företagare”.

Partiernas valsedlar utvisar i de flesta fall inte vem som har erfarenhet av företagande, så vi var tvungna att skriva till alla de cirka 6 000 riksdagskandidater som finns hos Valmyndigheten och fråga var och en om deras erfarenhet av företagande. Vi frågade också om de har erfarenhet av att vara arbetsgivare med anställd personal.

Vi fick svar från riksdagskandidater i alla nuvarande riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dessa kandidater med erfarenhet av företagande representerar inte bara alla riksdagspartierna utan även samtliga av landets riksdagsvalkretsar.

Totalt känner vi till 313 riksdagskandidater som har erfarenhet av att på heltid leda företag. Det finns säkert fler, men de 313 är de som besvarat kampanjens frågor och valt att bli presenterade som riksdagskandidater med erfarenhet av företagande.

Det viktiga är att de representerar alla landsdelar och alla partier och att de därför kan tillföra kunskap från det verkliga livet. De kan berätta om hur företagen kommer att påverkas av olika förslag. De kan göra det utifrån sitt eget partis värdegrund och utifrån behoven i sina egna landsdelar.

Företagarna Stockholms stad driver kampanjen  www.kryssaenforetagare.nu för att vi vet att det behövs fler företagare och deras erfarenhet i riksdagen om Sverige skall kunna öka tillväxten, minska arbetslösheten och finansiera välfärden genom ett bättre företagarklimat.

Örjan Hultåker
Ordförande Företagarna Stockholms stad

Företagarna Stockholms stad är Sveriges största lokala företagarförening. Vi är en plattform och ett nätverk för ägar- och tillväxtfrågor.