Landskrona stad

Företagare från Landskrona och Svalöv möts i Tågarp

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 15:23 CET

Den 9 november kommer chefer och medarbetare från företag i Landskrona och Svalöv att samlas på Spargodt Gård i Tågarp för en gemensam företagsträff.

Förutom att träffas och knyta nya kontakter kommer deltagarna att få en lektion i personligt entreprenörskap av den inspirerande föredragshållaren och författaren Stefan Olsson från Universe Imagine.

Bakom träffen står Landskrona stad och Svalövs kommun som tillsammans driver kompetensutvecklingsprojektet KILAS. I projektet, som är delfinansierat av Svenska ESF-rådet, utbildas medarbetare från 35 små och medelstora företag inom olika områden för att stärka sin roll inom företaget och på arbetsmarknaden. Sedan projektet startade i april 2011 har ett 50-tal utbildningar genomförts, bland annat inom områdena marknadsföring, IT och ledarskap. Projektet pågår fram till våren 2013.

Ett av målen med projektet är att skapa ett kommunövergripande företagsnätverk.

-Vi hoppas att träffen blir fullsatt och att samarbetet mellan företag och över kommungränsen är något som vi kan fortsätta med framöver, säger Annika Rundblad från Näringsliv & Destination i Landskrona stad.

Anmälan till träffen görs senast den 2 november på www.kilas.eu.

För ytterligare information kontakta:

Annika Rundblad, Landskrona stad 0418-47 08 90
Leif Wennerberg, Svalövs kommun 0708-65 07 65

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.