Orsa kommun

Företagare och kommun skapar värdskap tillsammans

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:31 CEST

Torsdagen 2 april samlades företag och tjänstemän i ett kommunalt projektet, "Kompetensutveckling för tillväxt och välfärd" för att tillsammans gå igenom och diskutera vilka insatser man anser sig behöva för att fortsättningsvis bli ännu bättre på värdskap; bemötande av varandra och våra besökare, möjligheten att överträffa kundens krav.

Företag i besöksnäringsbranschen tillsammans med alla kommunala förvaltningar har fått svara på en enkät om hur man tror att värdskap hänger samman med utveckling och tillväxt.

Att på detta sätt samla företagsledare, förvaltningschefer och facklig arbetsplatsrepresentanter känns unikt och redan på första träffen märktes viljan att samverka och att man tror på den här idén och dess kraft!

Att vi kopplar just turistföretagen till ett sådant här projekt beror förstås på utvecklingen i Orsa det senaste decenniet mot en ökad turism och utvecklingen i Orsa Grönklitt. Turistnäringen är platsbunden, ett uttryck myntat för att få alla att förstå vitsen av att satsa på turistföretag; man flyttar inte på besöksmål som man flyttar på en fabrik; Grönklitt ligger där det ligger liksom alla andra attraktioner vi har i bygden!

Bakgrunden till projektet är Orsa kommuns klubbade strategi för tillväxt och välfärd. Den ska konkret utmynna i inflyttning och tillväxt inom företagen. Detta ska ge ökade skatteintäkter som försäkrar oss om att behålla och helst utveckla välfärden för kommunmedborgarna.

Orsa kommun vill i samverkan med företagen driva på arbetet med tillväxtstrategin och gör därför ett projekt inom Sociala fonden, EU:s strukturfonder. I projektet ingår alla kommunala förvaltningar samt 30 företag som på olika sätt arbetar inom besöksnäringsbranschen.