Dina Avdrag

Företagare - Se upp med karensdagarna

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 21:30 CET

Som företagare kan du själv välja hur många karensdagar du vill ha hos Försäkringskassan. Det finns ett flertal alternativ. Och du kan förlora mycket pengar på att välja fel.

Vad är en karensdag egentligen?

En karensdag är en sjukdag som du inte får betalt för av Försäkringskassan.Om du exempelvis har sju karensdagar så får du inga pengar för de sju första dagarna du är sjuk.

Du har sju karensdagar om du inte valt annorlunda

Om du inte aktivt väljer annorlunda får du automatiskt sju karensdagar hos Försäkringskassan.

Du kan byta

Du kan ändra antalet karensdagar genom att ansöka hos Försäkringskassan.

Många alternativ

Du kan välja mellan 1,7,14,30,60 eller 90 karensdagar.

Förvirrande kan man tycka, men valet kommer att visa sig vara ganska enkelt.

Läs mer här:
http://www.dinaavdrag.se/Se-upp-med-karensdagarna


Nyhetsbrevet Dina Avdrag

Dina Avdrag är ett nyhetsbrev med skatteinformation på begriplig svenska. Brevet vänder sig till företagare.

Nyhetsbrevet innehåller konkreta avdragstips, nyheter och skatteråd. Allt direkt till läsarens e-postlåda.

Dina Avdrag har kommit ut sedan våren 2003.

Redaktör för nyhetsbrevet är Torbjörn Molin. Civilekonom specialiserad på företagsbeskattning och redovisningsfrågor.

Nyhetsbrevet Dina Avdrag publiceras av
Torbjörn Molin Produktion kb
Strandvägen 7a
114 56 Stockholm

Tel 0709-352797

tm@dinaavdrag.se