Den Nya Välfärden

Företagarklimatet blir inte bättre

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 13:23 CET

Svenska folket anser att Alliansregeringen till en början gjorde stordåd för företagarklimatet. Men efter de första regeringsåren har det stått och stampat. 

 

Sedan 1999 har Stiftelsen Den Nya Välfärden mätt företagarklimatet två gånger om året. Opinionsundersökningsföretaget SKOP har frågat allmänheten om företagarklimatet varit gynnsamt eller ogynnsamt. 

 

Fram till Alliansregeringens tillträde år 2006 var svenskarnas syn på företagarklimatet ganska negativ. De som svarade ”ogynnsamt” var fler än dem som svarade ”gynnsamt”. Detta vände hastigt när den nya regeringen kom till. Nettotalet – alltså den procentandel som svarade ”gynnsamt” minus den procentandel som svarade ”ogynnsamt” – ökade från minus trettio till plus 10. Men sedan dess har det inte hänt något (annat än en tillfällig svacka under lågkonjunkturen 2009). Vi ligger fortfarande på plus 10.

 

-          Den här bilden överensstämmer bra med vad företagarna tycker, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Vi har kontakt med tusentals företagare i veckan så vi vet vilka stämningar som råder. De senaste åren har företagarna varit otåliga. De tycker att regeringen borde göra mer för att förbättra företagarklimatet. De gillar inte att regeringen betraktar företagandet som ett särintresse. En första förtroendeskapande åtgärd vore att ta bort arbetsgivarnas ansvar för en veckas sjuklön för anställda.

 

 Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tankesmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Tankesmedjan är partipolitiskt oberoende och grundades 1988 av Patrik Engellau och G Rune Berggren.