Den Nya Välfärden

Företagarklimatet oförändrat trots allt prat

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2013 08:44 CET

Stiftelsen Den Nya Välfärden har sedan fjorton år tillbaka mätt den svenska allmänhetens uppfattning om företagarklimatet. Enligt den senaste mätningen är vi tillbaka på startpunkten 1999. Trots alla politikerlöften har företagarklimatet inte blivit ett dugg bättre under 2000-talet.

Sedan 1999 har Stiftelsen Den Nya Välfärden mätt företagarklimatet. Opinionsundersökningsföretaget SKOP har frågat den svenska allmänheten om företagarklimatet är gynnsamt eller ogynnsamt.

Nettotalet - alltså den procentandel som svarade ”gynnsamt” minus den procentandel som svarade ”ogynnsamt” – ger ett entydigt mått på hur svenskarna bedömer företagarklimatet i landet. Det ger också ett mått på hur väl politikerna har lyckats i sina ambitioner att förbättra företagarklimatet.

-  Det har gått lite uppåt och nedåt genom åren, men nu är vi tillbaka på den låga nivå där vi startade 1999, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Bara halva befolkningen anser företagarklimatet vara gynnsamt. Enligt svenska folket har Alliansregeringen inte lyckats skapa ett bättre företagarklimat.…………………………………………………………………………………………

Den Nya Välfärden är en opinionsbildande tanke- och handlingssmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Tankesmedjan är partipolitiskt oberoende och grundades 1988 av Patrik Engellau och G Rune Berggren.

Mer information:

Patrik Engellau

Telefon: 08-545 038 10