Botkyrka kommun

Företagarna är nöjda med Botkyrkas service

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 16:16 CEST

Pressmeddelande
Kommunledningsförvaltningen
Kicki Morsing
07-08-29

Företagarna är nöjda med Botkyrkas näringslivsservice. På en 100-gradig skala får kommunens service betyg 62, vilket är ett klart godkänt resultat enligt Statistiska centralbyrån. Det visar den första av vad som ska bli en återkommande undersökning av hur företagen i kommunen uppfattar kommunens service.

I Botkyrka har ett urval på 200 företag svarat på frågor om Botkyrkas näringslivsservice. Bäst betyg får tillgänglighet, kompetens och bemötande. Ett något sämre omdöme får effektiviteten.

– Ett av kommunens näringspolitiska mål är att ge näringslivet en god grundläggande service, säger Botkyrka kommuns näringslivschef Wadih El-Achkar.

– Nu vet vi vilket område vi ska lägga extra vikt vid. Målet för oss är att bli bäst på näringslivsservice i Stockholmsregionen.

Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Botkyrkas NKI 2007 är 62.

Bakgrund kring utvärderingen
I undersökningen har företagarna betygsatt servicen inom områdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd.

Företagarna har inom varje område betygsatt tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen har gjorts inom ramen för Stockholm Business Alliance – ett unikt regionalt samarbete mellan 43 kommuner i Stockholm

– Mälarregionen på näringslivsområdet. Totalt har drygt 13 000 företagare i hela regionen fått möjlighet att betygssätta de olika kommunernas service. I den totala regionala undersökningen får regionens samlade service betyget 63.

Mer information

Wadih El-Achkar, telefon 0734-21 86 50.