Länsförsäkringar

Företagarna frågar revisorn – men medarbetarnas råd väger tyngst

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 08:58 CEST

Revisorn är den vanligaste rådgivaren när det gäller firmans skötsel och utveckling, det säger 74 procent av företagarna i Sverige. På andra plats kommer medarbetarna, som 70 procent av företagarna vänder sig till. Medarbetarnas råd har dock större inflytande på företagarnas beslut än revisorns. Tredje viktigaste rådgivare är familjen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– I varje företagares vardag ställs man inför situationer där andras råd kan vara avgörande för firmans framtid. Att familjen kommer så pass högt upp som på tredje plats pekar på att företagare är på jobbet i allra högsta grad även vid köksbordet, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Det är vanligare att företagare med 5-10 anställda vänder sig till familjen än företagare med 11-49 anställda. Det är också vanligare att företagare med 11-49 anställda vänder sig till utomstående konsult, branschorganisation eller arbetsgivarorganisation för råd och stöd än bland företagare med 5-10 anställda. Kvinnliga företagare vänder sig i större utsträckning än manliga till familjemedlemmar för råd.

Undersökningen visar också hur stort inflytande företagarna upplever att dessa personers råd och stöd har över beslut och handlingar.

– Även om det är vanligare att vända sig till revisorn för råd upplevs kollegornas råd och stöd ha större inflytande över besluten. Det kan bero på att svenska företag ofta är platta organisationer med högt i tak och en hög grad av medbestämmande, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar.

Företagarnas vanligaste rådgivare:
1. Revisor
2. Kollegor
3. Make/maka
4. Arbetsgivarorganisation
5. Utomstående konsult
6. Branschorganisation
7. Vänner

Se mer statistik på www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen:
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:

Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar
018-68 57 71, 070-63 907 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.